เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว หนุนรายได้ไทยเที่ยวไทยปี62 แตะ 1.12 ล้านลบ.


ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศ แม้ผลกระตุ้นอาจเผชิญข้อจำกัดอยู่บ้างในด้านของเงื่อนไขการใช้จ่าย กอปรกับเนื่องด้วยผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชนหรือท้องถิ่นอาจจะมีกลุ่มที่ยังไม่ได้เข้าถึงระบบ E-payment  ดังนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดของมาตรการ หน่วยงานรัฐอาจจะมีการพิจารณาวางแผนในการที่จะให้ผู้ที่ขายและผลิตสินค้า (เช่น ผู้ผลิตงานหัตถกรรม และทอผ้า เป็นต้น) และผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ที่อยู่ในท้องถิ่นสามารถได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวด้วยเช่นกัน  

       
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าผลจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว น่าจะช่วยให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปี 2562 นี้ดีขึ้น โดยทั้งปี 2562 นี้การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย (นักทัศนาจรและนักท่องเที่ยวที่พักค้างในพื้นที่) น่าจะมีจำนวนประมาณ 171.6 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นประมาณ 2.8% จากปี 2561 ขณะที่คาดว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศน่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.12 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 4.7% จากปี 2561 

LastUpdate 20/08/2562 19:51:44 โดย : Admin
25-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 25, 2020, 8:43 am