ประกัน
วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้


วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน"


 
 
 
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" โดย นางเสาวคนธ์ วงศ์กองแสง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ ภาค 5 (ภาคใต้) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนและศูนย์ซ่อมมาตรฐานในพื้นที่ ร่วมเดินทางไปมอบทุนการศึกษา รวมจำนวน 100 ทุน เป็นเงิน 110,000 บาท ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ของฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 ทั้งนี้ได้มีพิธีส่งมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบนควน, โรงเรียนบ้านคอกช้าง, โรงเรียนบ้านคลองขุด, โรงเรียนบ้านบ่อมอง, โรงเรียนบ้านวังยาว และโรงเรียนวัดหนองดี รวมทั้งสิ้น 35 ทุน เป็นเงิน 35,000 บาท โดยมีนายพินิจ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านบนควน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

นอกจากนี้บริษัทฯยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยโศก จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 30 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม จ.กระบี่ จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 20,000 และโรงเรียนในพื้นที่ จ.สงขลาอีก 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดปะโอ, โรงเรียนบ้านวัดใหม่, โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง, โรงเรียนวัดห้วยลาด และโรงเรียนวัดประตูไชย รวมทั้งสิ้น 25 ทุน เป็นเงิน 26,000 บาท

สำหรับโครงการ"สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการให้โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ โดยประสานความร่วมมือไปยังฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 – 6 ของวิริยะประกันภัย ในการค้นหาโรงเรียนและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา รวมถึงการผสานความร่วมมือกับ ตัวแทน และศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ได้มีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนในพื้นที่
 
ทั้งนี้ภายในปี 2562 บริษัทฯจะดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 43 แห่งทั่วประเทศ รวมเป็นทุนการศึกษามากกว่า 600,000 บาท โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษารวมแล้วเกือบ 1,000 คน

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ส.ค. 2562 เวลา : 19:25:41
23-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 23, 2020, 11:43 pm