การตลาด
ซีพีเอฟ คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯปี2562


18 สถานประกอบการ ฟาร์มและโรงงานของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือซีพีเอฟเข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 และรับรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่นระดับประเทศจากนายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


 
 
 
 
นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟกล่าวว่าการที่สถานประกอบการของบริษัทฯ18 แห่งได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2562นั้น สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้สถานประกอบการของบริษัทฯทุกแห่งทั้งโรงงาน ฟาร์ม สถานที่ทำงานในประเทศและกิจการในต่างประเทศ มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของพนักงานและลูกจ้าง สร้างสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตอาหารของบริษัทฯและนโยบายกระทรวงแรงงานที่ส่งเสริมขีดความสามารถผ่านการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการไทย

 
 
 
 
 
ในปีนี้สถานประกอบกิจการของซีพีเอฟที่ได้รับรางวัล 18 แห่ง แบ่งเป็น โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 9 แห่ง ฟาร์มและโรงเพาะฟักลูกกุ้ง 7 แห่ง และโรงงานแปรรูปอาหาร 2 แห่ง โดยแบ่งเป็นประเภทรางวัล ดังนี้ 1.) รางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบฯระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) 17-19 ปีติดต่อกัน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลำพูนและโรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม 2.) รางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบฯ ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) 11-14 ปีติดต่อกัน รวม 6 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี โรงงานผลิตอาหารสัตว์หาดใหญ่ โรงเพาะฟักลูกกุ้งท่าบอน โรงเพาะฟักเจอาร์ 2-3 ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว ฟาร์มกุ้งนครฟาร์ม 3.) โรงงานอาร์ทีเมีย รับรางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการ ระดับประเทศ (ระดับเพชร) 6-9 ปีติดต่อกัน 4.) รางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับทอง) 2-4 ปีติดต่อกัน 6 แห่ง ได้แก่ ฟาร์มกาญจนดิษฐ์ 2 โรงเพาะฟักลูกกุ้งสิชล โรงเพาะฟักลูกกุ้งสิงหนคร โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่น โรงงานผลิตอาหารสัตว์โคกกรวด และโรงงานห้าดาวนครราชสีมา

ขณะที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บ้านบึงได้รับโล่รางวัล ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) 15 ปีติดต่อกันและโรงงานห้าดาวเชียงใหม่ ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ (ระดับเพชร)5 ปีติดต่อกันและในการมอบรางวัลครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจากโรงเพาะฟักกุ้งท่าบอนและโรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่นระดับประเทศอีกด้วย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดการมอบรางวัลนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อขับเคลื่อนให้สถานประกอบการของไทยมีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างแนวทางการป้องกันอันตรายจากการทำงานในสถานประกอบกิจการ

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ส.ค. 2562 เวลา : 20:24:21
23-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 23, 2020, 11:53 pm