ซีเอสอาร์-เอชอาร์
เมืองไทยประกันชีวิต มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ
 
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมจัดถุงยังชีพ ครั้งที่ 2 เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล หรือพายุโซนร้อนคาจิกิ  พร้อมออกมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ โดยมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ที่ประสบภัยและมีภูมิลำเนาตามที่แจ้งไว้ในกรมธรรม์อยู่ในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล หรือพายุโซนร้อนคาจิกิ ตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัยฯ จำนวน 25 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี อำนาจเจริญ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สกลนคร มหาสารคาม สระแก้ว และระนอง  ดังนี้

1. กรณีกรมธรรม์ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ จะขยายระยะเวลาผ่อนผันออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม
2. กรณีกรมธรรม์ขาดอายุ หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จอัตโนมัติ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลาอัตโนมัติในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 หากมีการขอต่ออายุกรมธรรม์ หรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จอัตโนมัติ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลาอัตโนมัติ บริษัทฯ  จะยกเว้นดอกเบี้ยและงดการตรวจสุขภาพในระหว่างนั้น
3. กรณีกรมธรรม์มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติในระหว่าง วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2562  บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ยหากชำระคืนเงินกู้ชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติเต็มจำนวน ภายใน 6 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ
4. กรณีกรมธรรม์สูญหายหรือเสียหายจากเหตุการณ์สาธารณภัยนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการออกกรมธรรม์ทดแทนให้ใหม่โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 

LastUpdate 13/09/2562 17:18:30 โดย : sakidlo
27-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2020, 6:18 am