ซีเอสอาร์-เอชอาร์
4 องค์กรใหญ่จัดกิจกรรม Bhappy พลังจิตอาสาร่วมใจปลูกป่าชายเลน เพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน


 

 

4 องค์กรใหญ่ กรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพประกันชีวิตและไอโออิ กรุงเทพประกันภัย ผนึกกำลังร่วมกันจัดกิจกรรม Bhappyครั้งที่ 12 ตอน พลังจิตอาสาร่วมใจปลูกป่าชายเลน เพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562

  
 
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนายสาธิต ลิปตะสิริรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของทั้ง 4 องค์กรรวมกว่า 200 คนร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ในกิจกรรม Bhappyครั้งที่ 12 ตอน พลังจิตอาสาร่วมใจปลูกป่าชายเลน เพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน
 
 
 
 
 
 
 
โดยเริ่มต้นด้วยพิธีถวายพวงมาลาสักการะศาลพระนเรศ-นารายณ์ และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายชัย โสภณพนิช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำพนักงานร่วมถวายสักการะก่อนเริ่มกิจกรรมต่างๆ เริ่มต้นจากการชมนิทรรศการประวัติป้อมพระจุลจอมเกล้า ชมป้อมปืนเสือหมอบ และชมพิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กลอง หลังจากนั้นผู้บริหารทั้ง 4 องค์กรได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และมีการแบ่งกลุ่มพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรและความสนุกสนาน พร้อมเข้าพื้นที่ปลูกป่าชายเลน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติพันธุ์ไม้ป่าชายเลนรวมทั้งเพื่อป้องกันแนวชายฝั่งทะเล
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับโครงการ Bhappyได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของทั้ง 4บริษัท ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน รวมทั้งเพื่อสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ซึ่งโครงการ Bhappyดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 12และจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์และสานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 ก.ย. 2562 เวลา : 12:41:02
26-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2020, 6:52 am