ซีเอสอาร์-เอชอาร์
วิริยะประกันภัย สนับสนุน "D.A.R.E. ประเทศไทย" รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนไทย


 

 

 

นางจิราภา อนันตรวัฒน์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการด้านเลขานุการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน” (D.A.R.E. ประเทศไทย) ประจำปี 2562 ของสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ในโอกาสนนี้ บริษัทฯยังได้ ร่วมมอบประกาศนียบัตรและรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการป้องกันยาเสพติดภายใต้โรงการดังกล่าว ณ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี


สำหรับโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน” (D.A.R.E. ประเทศไทย) เป็นการผนึกกำลังความร่วมมือระหว่าง สถาบันตำรวจ และสถาบันการศึกษา เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตสำคัญของประเทศ ทั้งนี้ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ได้จัดส่งครูตำรวจแดร์ เข้าทำการสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 6 โรงเรียน จนครบหลักสูตรแล้ว และได้เริ่มมอบใบประกาศ รวมถึงรางวัลให้แก่เด็กนักเรียนตามโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 19 กันายนยน 2562 เป็นต้นมา

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 ต.ค. 2562 เวลา : 13:44:12
15-10-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 15, 2019, 12:50 am