เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยสำรวจพบครัวเรือนไทยมอง"ชิมช้อปใช้"เฟส 1 ช่วยลดภาระค่าครองชีพ


ศูนย์วิจัยกสิกรไทยสำรวจพบครัวเรือนไทยมอง “ชิมช้อปใช้” เฟส1 ช่วยลดภาระค่าครองชีพ แต่เสนอรัฐมีมาตรการดูแลเพิ่มเติม 


ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่าเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบวิธีการดำเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินมาตรการตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. จนถึง 30 พ.ย. 2562 โดยในปัจจุบัน (9 ต.ค. 2562) มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ชิมช้อปใช้” ครบทั้งหมด 10 ล้านคน ตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้แล้ว ซึ่งผู้ลงทะเบียนสำเร็จบางส่วนได้เริ่มออกมาใช้สิทธิ์ตามจังหวัดปลายทางต่างๆ ที่ลงทะเบียนไว้
 
ทั้งนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ชิมช้อปใช้” เฟส 1 สำเร็จ ผ่านช่องทางการเก็บข้อมูลออฟไลน์และออนไลน์ โดยผลสำรวจมีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 
 
43.0% ของครัวเรือนที่ทำการสำรวจวางแผนที่จะใช้จ่ายมากกว่า 1,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 3,300 บาทต่อคน ส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพฯ ที่วางแผนไปท่องเที่ยวและใช้จ่ายที่ชลบุรี นนทบุรี และสมุทรปราการ

ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน มุ่งเน้นการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากห้างสรรพสินค้า และมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายในงบ 1,000 บาทพอดี ขณะที่ครัวเรือนผู้มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อเดือน  มุ่งเน้นไปกับการรับประทานอาหารที่ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ และส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเกิน 1,000 บาท

อย่างไรก็ตามมาตรการนี้มีข้อจำกัดในการได้รับสิทธิ์ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่เปิดใช้อินเทอร์เน็ต จึงทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับจากประโยชน์ของมาตรการภาครัฐ

แม้ครัวเรือนไทยส่วนมาก 78.3% จะมองว่ามาตรการ “ชิมช้อปใช้” เฟส 1 มีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของตนเองได้ แต่ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังอยากให้รัฐบาลมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อมุ่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการลดภาระค่าครองชีพ เช่น ปรับลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น การช่วยพยุงค่าสาธารณูปโภค ค่าโดยสารสาธารณะ รวมไปถึงราคาพลังงานในประเทศ

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 ต.ค. 2562 เวลา : 17:31:30
07-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 7, 2020, 9:38 am