แบงก์-นอนแบงก์
ยูเมะพลัส "ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน"ณ โรงเรียนบ้านหนองคัน จ.เพชรบูรณ์


 

 

มร. ฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหาร บมจ. อีซี่บาย พร้อมด้วยพนักงานร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมมือร่วมใจช่วยกันต่อยอดสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่น้องๆ โรงเรียน บ้านหนองคัน อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ ภายใต้กิจกรรม ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน” โดยคุณไพฑูรย์ ขันบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคัน เป็นตัวแทนโรงเรียนในการรับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ชุดคอมพิวเตอร์ เครื่องสนามเด็กเล่น ชุดเครื่องยาสามัญ พันธุ์พืช และพันธุ์ปศุสัตว์ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ บ้านหนองคัน

 


 
ซึ่งกิจกรรมนี้ น้องๆนักเรียนจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยมีชมรมอาสาพัฒนาสุข มาร่วมให้ความรู้การทำการเกษตรที่ถูกต้อง เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้ส่งต่อความรู้นำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน คนในชุมชน และสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต โดยบริษัทฯเชื่อมั่นว่าการให้ความรู้ในการทำเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืนนั้น เป็นการศึกษานอกห้องเรียนอย่างหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของอีซี่บายที่ช่วยพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพชีวิตนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างยั่งยืน
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 ต.ค. 2562 เวลา : 19:21:23
29-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2020, 1:29 am