แบงก์-นอนแบงก์
เพซ ประกาศให้ความร่วมมือ SCB ปรับโครงสร้างการเงิน


เพซ ประกาศให้ความร่วมมือ SCB ปรับโครงสร้างการเงินย้ำลูกค้าให้มั่นใจทุกโครงการเดินหน้าต่อขณะที่ ดีน แอนด์ เดลูก้า ในไทย และเอเชีย ยังไปได้ดี


คณะกรรมการบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน)มีมติรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้รับหนังสือแจ้งผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ที่มีกับธนาคารไทยพาณิชย์ โดยบริษัทฯอยู่ในระหว่างการเจรจาและทำงานร่วมกับทางธนาคารฯเพื่อทำแผนปรับโครงสร้างทางการเงินและปรับโครงสร้างหนี้ ด้วยเป้าหมายหลักเพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาก่อสร้างโครงการต่างๆที่มีอยู่ให้แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบได้ และมั่นใจการปรับโครงสร้างทางการเงินในครั้งนี้จะไม่กระทบกับ การดำเนินธุรกิจของ ดีน แอนด์ เดลูก้า ซึ่งขณะนี้เติบโตได้ดีต่อเนื่อง

 
 
 
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพซ กล่าวว่า“ที่ผ่านมาบริษัทฯได้ประสบกับความท้าทายทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเงื่อนไขของเวลาและเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในคราวเดียวกัน ทำให้บริษัทฯ เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการและทีมผู้บริหารได้พยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอด อย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัทได้รับหนังสือจากธนาคารไทยพาณิชย์แจ้งเรื่องการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ที่มีอยู่กับธนาคาร ซึ่งบริษัทได้เรียกคณะกรรมการประชุมด่วนในเย็นของวันนั้น และคณะกรรมการได้อนุมัติรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งกำชับให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการเร่งทำการเจรจาและให้ความร่วมมือกับธนาคารฯ ในการทำแผนปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท เพื่อให้เกิดความมีเสถียรภาพในการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตต่อไป ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทฯอันจะทำให้บริษัทสามารถกลับเข้ามาสู่ระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้และเน้นย้ำว่าการปรับโครงสร้างการเงินในครั้งนี้ ควรจะก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแก่พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและทุกภาคส่วน ทั้งนี้หากแผนการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษัทฯสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจะทำให้บริษัทฯสามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จได้”

นายสรพจน์ กล่าวเสริมว่า“บริษัทเชื่อว่าในขณะนี้บริษัทยังมีมูลค่าทรัพย์สินสูงกว่าภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย กล่าวคือ มูลค่าทรัพย์สิน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมูลค่ารวมกันประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ในขณะที่หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยมีอยู่ที่ 1.4 หมื่นล้านบาท โดยการปรับโครงสร้างหนี้ในครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักเพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาก่อสร้างโครงการต่างๆที่มีอยู่ให้แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบได้ โดยมั่นใจการปรับโครงสร้างทางการเงินไม่กระทบกับ ธุรกิจ ดีน แอนด์ เดลูก้า แน่นอนโดยแนวทางการแก้ไขปัญหาการผิดนัดชาระหนี้ของบริษัทฯที่นอกเหนือจากการปรับโครงสร้างทางการเงิน คือการนัดประชุมกับผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ออกไป เพื่อบริษัทฯจะได้มีเวลาในการดำเนินทุกโครงการให้แล้วเสร็จเพื่อส่งมอบและนำเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้”

นายสรพจน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า เพซและทางสถาบันการเงินอยากให้ลูกค้ามั่นใจว่า ภายหลังการดำเนินปรับโครงสร้างทางการเงินตามแผนที่ทำร่วมกันแล้วเสร็จ โครงการภายใต้การพัฒนาของเพซจะดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์และสามารถส่งมอบกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าได้อย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ดีน แอนด์ เดลูก้า ในประเทศไทยและเอเชียนั้น ที่ผ่านมาสามารถทำรายได้และสร้างกำไรอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ต.ค. 2562 เวลา : 12:10:47
10-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 10, 2020, 5:28 pm