แบงก์-นอนแบงก์
มูลนิธิทีเอ็มบี รับมอบเงินสนับสนุนจาก ทีเอ็มบีเอเอ็ม อีสท์สปริง (TMBAM eastspring)


มูลนิธิทีเอ็มบีรับมอบเงินสนับสนุนจาก ทีเอ็มบีเอเอ็ม อีสท์สปริง (TMBAM eastspring) เพื่อต่อยอดโครงการไฟ-ฟ้า สร้างสรรค์กิจกรรมจุดประกายเยาวชนและชุมชน


 
 
 
 
คุณเด่นพงศ์ จันทรดี ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด ทีเอ็มบีเอเอ็ม อีสท์สปริง, คุณพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน ทีเอ็มบีเอเอ็ม อีสท์สปริง, ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ ทีเอ็มบีเอเอ็ม อีสท์สปริง, คุณปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี, คุณประภาศิริ โฆษิตธนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ทีเอ็มบี, คุณกาญจนา โรจวทัญญู หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ทีเอ็มบีและคุณมาริสา จงคงคาวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ทีเอ็มบี

นายปิติ ตัณฑเกษม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี รับมอบเงินสนับสนุนกว่า 1.5 ล้านบาท จาก ดร.สมจินต์ ศรไพศาล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ทีเอ็มบีเอเอ็ม อีสท์สปริง เพื่อสนับสนุนโครงการไฟ-ฟ้า ในการสร้างสรรค์กิจกรรมและพัฒนาศักยภาพ พร้อมจุดประกายเยาวชนและชุมชน เพื่อส่งพลังแห่งการให้กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยเงินสนับสนุนดังกล่าวมาจาก 10% ของค่าบริหารจัดการ (Management Fee) กองทุนรวมหุ้นทีเอ็มบีธรรมมาภิบาลไทย พร้อมได้รับมอบเงินสนับสนุนที่งาน “FAI-FAH ART FEST 2019 เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม” ณ ทีเอ็มบี สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน เมื่อเร็วๆนี้

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 ต.ค. 2562 เวลา : 12:06:46
29-01-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 29, 2020, 3:12 am