เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
รมว.ดิจิทัลฯให้เกียรติเปิดงาน แรลลี่การกุศล AC NEWS ครั้งที่ 7


นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเปิดงาน“แรลลี่การกุศลครั้งที่ 7 ของสํานักข่าวออนไลน์เอซี นิวส์ว่า การจัดงานติดต่อกันมานานถึง 7 ปี สะท้อนให้เห็นถึงการเสนอข่าวที่ได้รับการตอบรับและมีคุณภาพ เพราะต้องยอมรับว่าปัจจุบันสื่อออนไลน์มีความสำคัญมากขึ้นและมีการเติบโตกว่า100% เมื่อเทียบกับสื่อประเภทอื่นๆ ขณะที่การเข้าใจและการนำเสนอของสื่อยังถือว่ามีความท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอข่าวสารต่างๆ  

 


 
สำหรับการแข่งขันแรลลี่ของสำนักข่าวออนไลน์เอซีนิวส์นับเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ผู้จัดจะนํารายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยการกุศล อีกทั้งยังช่วยในการกระจายรายได้ไปยังภูมิภาค ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ยังได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 

 
 
อนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมสมทบทุนบริจาคให้แก่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการในครั้งนี้ด้วย

 
 
สำหรับกิจกรรมแรลลี่การกุศลครั้งที่7ของสํานักข่าวออนไลน์เอซี นิวส์ จัดขึ้นในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 30 คัน โดยการแข่งขันแรลลี่จะใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-พัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้ “มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ” จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์กรคนพิการระดับดีมาก มีนโยบายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และ ดำเนินงานด้านการฝึกอาชีพ การจัดหางาน โดยให้ช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  และมีเด็กที่ขาดโอกาสหลายประเภททั้งที่อยู่ในความดูแล มี 2 ช่วงอายุ คือ อายุ 3 ขวบ – 18 ปี และ 15 – 35 ปี รวม 6 สาขา กว่า 800 คน
 

LastUpdate 11/11/2562 22:11:37 โดย :
25-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 25, 2020, 10:35 pm