ซีเอสอาร์-เอชอาร์
"ไทยประกันชีวิต" รับโล่เกียรติคุณ


 
 
 
 
 
นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับโล่เกียรติคุณจาก รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ในฐานะที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน เพื่อการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพของกองทัพบกแบบบูรณาการ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก ประจำปี 2562 ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีฯ
 

LastUpdate 23/01/2563 19:28:56 โดย : Admin
27-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2020, 2:21 am