แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว
การบินไทยได้รับการต่ออายุใบรับรองคุณภาพสากลด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน IOS


เรืออากาศเอก ปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท การบินไทยฯ ได้รับมอบใบรับรองคุณภาพสากลด้านความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การรักษาความปลอดภัย และการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (IATA Operational Safety Audit : IOSA) ซึ่งเป็นการตรวจสอบและประเมินผลมาตรฐานของการปฏิบัติการ และความปลอดภัยด้านการบินที่มีมาตรฐานที่สุด ซึ่งการบินไทยเป็นสายการบินรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IOSA ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2547 และได้รับการต่ออายุใบรับรองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ รวมทั้งการปฎิบัติการบินที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุดในระดับสากล ทั้งนี้ สายการบินที่เป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA Member) จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยจะได้รับการประเมินทุกสองปี 
การบินไทยมุ่งมั่นรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การบินไทยมีความพร้อมในการกลับมาทำการบินให้บริการผู้โดยสารอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง

บันทึกโดย : วันที่ : 04 พ.ค. 2563 เวลา : 16:37:39
05-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 5, 2020, 8:55 pm