การตลาด
ไปรษณีย์ไทย สนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา ส่งต่ออุปกรณ์การแพทย์ - สิ่งของจำเป็น แก่โรงพยาบาล หน่วยงาน ชุมชนทั่วประเทศ


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สนับสนุน มูลนิธิชัยพัฒนา จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล หน่วยงาน ชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและป้องกันการระบาดของ COVID-19


นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ภายใต้การดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้สนับสนุนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย COVID-19  ซึ่งจัดตั้งโดยมูลนิธิชัยพัฒนา ในการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากเฟซชิลด์ ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอื่น ๆ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล หน่วยงาน และชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
 

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ได้จัดโครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและหน่วยงานที่ต้องการส่งส่งหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19
 
 
 
 
ซึ่งประชาชนได้ให้การตอบรับต่อโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยมียอดการจัดส่งสิ่งของรวมทั้งสิ้นกว่า 139 ล้านชิ้น รวมน้ำหนักกว่า 2 ล้านกิโลกรัม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการอยู่เคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์

LastUpdate 17/06/2563 12:46:35 โดย : acnews
11-04-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 11, 2021, 10:15 pm