แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว
ไทยเวียตเจ็ทประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - สุราษฎร์ธานี


สายการบินไทยเวียตเจ็ทประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สุราษฎร์ธานี วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เอส.22 โดยเส้นทางใหม่กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สุราษฎร์ธานีนี้ จะเริ่มทำการบินวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ทางสายการบินไทยเวียตเจ็ทได้ประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่พร้อมกันถึง 5 เส้นทางในประเทศไทย โดยเส้นทางบินใหม่ทั้ง 5 เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ไปยัง หาดใหญ่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี และเส้นทางข้ามภาคเส้นทางใหม่เชื่อมระหว่างหาดใหญ่และเชียงรายเส้นทางบินใหม่ 5 เส้นทางนี้เป็นการขยายเครือข่ายเที่ยวบินภายในประเทศของไทยเวียตเจ็ทเป็นทั้งหมด 12 เส้นทางที่เชื่อมต่อ 11 จุดหมายปลายทางในประเทศไทย ทางสายการบินได้นำเสนอโอกาสการเดินทางไปทั่วประเทศไทย 

 
ปัจจุบันไทยเวียตเจ็ททำการบินเที่ยวบินภายในประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ ในเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ เชียงใหม่/ เชียงราย/ ภูเก็ต/ กระบี่ และอุดรธานี ทั้งนี้ผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดและขั้นตอนเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานปลายทาง เพื่อเข้าสู่จังหวัดนั้นๆอย่างราบรื่น สายการบินไทยเวียตเจ็ทยังคงเพิ่มความถี่เที่ยวบินและเพิ่มเส้นทางบินใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางที่เพิ่มขึ้น รวมถึงได้มอบบัตรโดยสารฟรีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานเป็นหน้าด่านในการป้องกันและควบคุมโรคในประเทศไทย เพื่อแสดงความขอบคุณต่อความทุ่มเทในการพลิกฟื้นสถานการณ์สู่ภาวะปกติเช่นทุกวันนี้

LastUpdate 11/09/2563 12:01:47 โดย : Admin
20-09-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 20, 2021, 3:43 am