ประกัน
ทิพยประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัย โควิด - 19 ให้กับบุคลากร มูลนิธิชัยพัฒนา


ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่  คุณวิชชุดา ไตรธรรม  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  มอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับบุคลากรของมูลนิธิชัยพัฒนาทั่วประเทศ จำนวน 1,443 คน  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบ  ณ มูลนิธิชัยพัฒนา


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 ม.ค. 2564 เวลา : 17:35:25
21-01-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 21, 2021, 9:55 am