วิทยาศาสตร์
อพวช. ต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ประชุมหารือความร่วมมือด้านกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ประชุมหารือความร่วมมือ กับ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและกระจายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ การจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ การนำนิทรรศการไปจัดแสดงตามศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ พร้อมทั้ง ร่วมบูรณาการพัฒนากิจกรรมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่คนไทยทุกช่วงวัย ทั้งนี้ รมช.ศธ. ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารคาราวานวิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 มิ.ย. 2564 เวลา : 13:31:02
18-10-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 18, 2021, 12:23 pm