สุขภาพ
มะเร็งเต้านม ภัยเงียบ แต่จัดการให้เรียบได้!!


ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด รณรงค์จัดสัมมนาเปิดเวทีพูดคุยให้ความรู้กับผู้ป่วยในหัวข้อ "มะเร็งเต้านม ภัยเงียบ แต่จัดการให้เรียบได้!!" ชวนผู้หญิงทุกคนเข้าร่วมแคมเปญ HER WILL “เพื่อเธอ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยมะเร็ง”สามารถตรวจมะเร็งเต้านมเองได้ในเบื้องต้น ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่การเข้าตรวจโดยตรงจากโรงพยาบาลอาจจะไม่สะดวก โดยสามารถประเมินความเสี่ยงมะเร็งเต้านมฟรีได้ที่ https://herwill.wellcancer.com


 

นพ. วิกรม เจนเนติสิน อายุรศาสตร์ มะเร็งวิทยาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลพญาไท1 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง ร่วมบรรยายให้ความรู้ในงานสัมมนาออนไลน์ Webinar "HER Will : HER Wondering" ในหัวข้อเรื่อง "มะเร็งเต้านม ภัยเงียบ แต่จัดการให้เรียบได้!!" โดย ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย (TBCC) ร่วมกับ บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนตระหนักถึงภัยของมะเร็งเต้านม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ  HER WILL “เพื่อเธอ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยมะเร็ง” ปัจจุบันสถานการณ์โรคมะเร็งเต้านมพบได้ 1 ใน 4 หรือประมาณ  23% ของมะเร็งในผู้หญิงและเป็นมะเร็งที่เสียชีวิตสูงมากขึ้นถึงวันละ 12 คน ซึ่งสูงกว่ามะเร็งปากมดลูกเนื่องจากมะเร็งปากมดลูกมีการตรวจคัดกรองมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีการรณรงค์ให้ตรวจมะเร็งเต้านมแต่เนิ่นๆ เพราะมะเร็งเต้านมหากเจอในระยะแรกและรีบรักษาจะลดการเสียชีวิตได้ถึง 90% แต่ปัจจุบันด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดข้อจำกัดในการคัดกรองมะเร็งเต้านม และอาจพบคนไข้ในระยะลุกลามมากขึ้น จึงรณรงค์ให้เกิดโครงการนี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงทุกคนหันมาตรวจประเมินเร็วขึ้น  โดยเฉพาะผู้หญิงในวัย 40 ปี มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง , มีภาวะอ้วน , มีประจำเดือนครั้งแรกก่อนอายุ 12 ปี ต้องหมั่นตรวจเต้านมทุกๆ ปี โดยสามารถตรวจได้เองในเบื้องต้น จึงเชิญชวนผู้หญิงทุกคนเข้าร่วมแคมเปญและทำแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงมะเร็งเต้านมฟรีได้ที่ https://herwill.wellcancer.com แคมเปญนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ายที่ต้องการแก้ปัญหาโรคมะเร็งเต้านม ตั้งแต่การตรวจคัดกรองจนถึงการรักษา การเข้าร่วมแคมเปญนี้ ยังจะเป็นการสร้างพลังของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และส่งต่อกำลังใจให้แก่กัน "สู้เพื่อเธอไปพร้อมกัน" ด้วย

นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้ว่าการรักษาโรคมะเร็งเต้านมในปัจจุบันมีนวัตกรรมการรักษาแบบพุ่งเป้า (Targeted Therapy) ร่วมด้วย ซึ่งเป็นการรักษาอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องแบกรับความเจ็บปวดหรืออาการข้างเคียงแบบยาเคมีบำบัด การใช้ยาพุ่งเป้าที่ออกฤทธิ์จำเพาะเป็นรูปแบบการรักษาแนวใหม่ที่ตัวยาจะเข้าไปทําลายเฉพาะเซลล์ที่มีความผิดปกติ ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพในการรักษาดีขึ้นโดยผลข้างเคียงที่เกิดกับผู้ป่วยน้อยลง อย่างไรก็ตามการรักษามะเร็งเต้านมในแต่ละบุคคล จะขึ้นอยู่กับอาการของโรค ระยะที่พบ รวมทั้งการตัดสินใจร่วมกันของผู้ป่วยกับแพทย์ผู้วินิจฉัยโรค เพื่อเลือกวิธีการรักษามะเร็งเต้านมที่เหมาะสมมากที่สุด

ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศไทย พบว่า 1 ใน 4 เป็นชนิด HER2 Positive (HER2 Positive Breast Cancer) ซึ่งเป็นชนิดที่รุนแรง และอาจแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายได้ ดังนั้น การรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเน้นไปที่การใช้ยาพุ่งเป้า คือ ยาต้านเฮอร์ทู (HER2) โดยข้อดีของการรักษาแบบพุ่งเป้า คือ ตัวยามุ่งทำลายเฉพาะเซลล์ที่ผิดปกติ ประสิทธิภาพการรักษาจึงเพิ่มขึ้น ในขณะที่เกิดอาการข้างเคียงกับผู้ป่วยลดลง

ดังนั้น การตรวจพบเร็วและรู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมชนิดใด ระยะใดก็จะส่งผลดีต่อการหาวิธีรักษาได้รวดเร็วขึ้น หากผู้ป่วยเป็นมะเร็งในระยะแรก จะยิ่งเพิ่มแนวโน้มให้การรักษาหายขาดได้ หรือมะเร็งชนิด HER2 เมื่อเข้าสู่ระยะแพร่กระจายก็จะต่อชีวิตได้นานขึ้นเมื่อได้รับยาต้านเฮอร์ทู (HER2) อย่างทันท่วงที

การป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือ การหมั่นสังเกตความผิดปกติของเต้านม การตรวจคลำด้วยตนเองและการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องมือทางการแพทย์อยู่เสมอ เพื่อให้ รู้เร็ว เริ่ม (รักษา) ไว หายทัน
 

ด้าน คุณออย-ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งโครงการ Art for Cancer by Ireal เป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 4 เปิดใจว่า เป็นมะเร็งเต้านมตั้งแต่อายุ 27 ปี ปัจจุบันอายุ 37 ปี รักษาโรคมะเร็งมา 10 ปี ผ่านการรักษามาครบทุกอย่างทั้งผ่าตัด ฉายแสง คีโม ยาพุ่งเป้า  รักษาจนโรคสงบไปนาน 5 ปี กระทั่งปี 2560 มะเร็งได้กลับมาอีกครั้งด้วยการลุกลามไปยังปอด หลังจากผ่าตัดปอด เธอยังเข้ารับการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ เพื่อให้ร่างกายหยุดการทำงานของฮอร์โมนทั้งหมดเสมือนคนวัยทอง และเนื่องจากมะเร็งเต้านมระยะที่ 4 หรือที่เรียกว่า ระยะแพร่กระจาย แพทย์จะเน้นการรักษาเพื่อควบคุม ไม่ใช่เพื่อให้หายขาดเหมือนระยะเริ่มต้น เธอจึงจำเป็นต้องกินยาสำหรับคนหมดประจำเดือนเพื่อควบคุมโรค ซึ่งครั้งนี้การันตีไม่ได้ว่ามะเร็งจะจากไป แต่เธอยังใช้ชีวิตให้มีความหมายด้วยการสานต่อ “อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ (Art for Cancer by Ireal)” จากโครงการเล็กๆ ที่คอยส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งในด้านกำลังใจและทุนทรัพย์ ให้กลายเป็นกิจการเพื่อสังคมโดยใช้ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เป็นสื่อกลาง

คุณออยได้ให้แง่คิดมองมะเร็งมุมใหม่ ให้ชีวิตไปต่อได้ ว่าการเป็นมะเร็งทำให้รู้คุณค่าของการมีชีวิต เพราะเมื่อเทียบกับสถานการณ์โควิด-19 การเป็นมะเร็งยังมีข้อดี ทำให้ยังพอมีเวลาที่จะอยู่กับคนที่เรารักได้นานกว่า โดยยึดหลัก 7 วิธีที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขคือ 1.สติและทัศนคติในการรับมือกับโรค 2. การดูแลสุขภาพใจที่ดีและกำลังใจที่เข้มแข็ง 3.ความรู้ความเข้าใจต่อโรคและการวางแผนในการรับมือกับการรักษา 4. การสื่อสารกับแพทย์ผู้รักษา 5. การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อ กลุ่มผู้ป่วยด้วยกัน 6. มีความหวังอยู่เสมอ 7. การค้นพบคุณค่าของชีวิตที่เราสามารถลงมือทำได้ในทุกๆวัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ HER WILL “เพื่อเธอ” เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยมะเร็ง และข่าวสารกิจกรรมดีๆ สามารถเข้าชมได้ https://www.facebook.com/PinkAlertProject

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 ส.ค. 2564 เวลา : 18:35:05
20-10-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 20, 2021, 7:42 am