ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ทิพยประกันภัย ถวายชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) และหน้ากากอนามัย ให้โครงการ ''พระไม่ทิ้งโยม'' Temple Isolation วัดสุทธิวราราม


คุณศุภกิจ  จิตร์เพิ่มพูลผล   รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม  ทิพยประกันภัย ถวายชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 500 ชุดและหน้ากากอนามัย  แก่พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้จัดการโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์  เพื่อใช้ในโครงการ “พระไม่ทิ้งโยม”  (Temple Isolation) ซึ่งเป็นโครงการที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่รอนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยมีพระนักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์ กลุ่ม “พระไม่ทิ้งโยม” กว่า 20 รูป พร้อมทีมแพทย์ พยาบาลอาสาสมัครคอยดูแลผู้ป่วยโควิด-19  ณ วัดสุทธิวราราม #ห่วงใยเป็นที่สุด ทิพยประกันภัย


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 ส.ค. 2564 เวลา : 17:10:25
12-08-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 12, 2022, 4:44 am