ยานยนต์
ขบ. เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา ''ตอบโจทย์ ตรงใจ ขนส่งปลอดภัย กับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark''


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) และมุ่งสร้างการรับรู้มาตรฐาน Q Mark อย่างต่อเนื่อง โดยสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมไปถึงการสร้างพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้าสู่ระบบมาตรฐาน Q Mark มากยิ่งขึ้น ซึ่งล่าสุดได้ดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน

ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง กรมการขนส่งทางบก และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้มีงานสัมมนา “ตอบโจทย์ ตรงใจ ขนส่งปลอดภัย กับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark” ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564  เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านการถ่ายทอดสดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Streaming พร้อมกันนี้ ได้กำหนดให้มีการแถลงการณ์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งทางถนน ผ่านระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และนำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ต่อไป


 
นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าวยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “การสร้างแบรนด์และการยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์สำหรับการขนส่งทางถนนในยุคโควิด 19” เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกพร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และช่วยสร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยคุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืนจึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.ผ่านการถ่ายทอดสดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Streaming หรือ Facebook Live : dlt.TDSC โดยสามารถลงทะเบียนร่วมงานออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3mLaJAq

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ก.ย. 2564 เวลา : 10:42:03
18-10-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 18, 2021, 11:55 am