สุขภาพ
ม.อ. เปิดโครงการ 'Songkhla Factory Sandbox[' สร้างเสถียรภาพห่วงโซ่อุปทานภาคใต้ ชู 'โชติวัฒน์' ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป ต้นแบบนำร่องควบคุมโควิด-19 ระบาดโรงงาน


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เปิดตัวโครงการ ‘Songkhla Factory Sandbox’  บูรณาการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ชู บริษัท โชติวัฒน์ อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) ต้นแบบนำร่องโรงงานภาคใต้ ใช้มาตรการ ‘ตรวจ รักษา ดูแล และควบคุม’ คุมเข้มการแพร่ระบาดและสร้างเสถียรภาพห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตภาคใต้ให้เดินหน้าต่อไปได้  


 
รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ยังคงรุนแรง คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อเสถียรภาพในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิต โดยจับมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ Songkhla Factory Sandbox เพื่อบูรณาการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เดินหน้าต่อไปได้ ตลอดจนช่วยบรรเทาการปฏิบัติหน้าที่ของทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก  

ทั้งนี้โครงการ Songkhla Factory Sandbox นั้น ม.อ.นำประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม ผนวกกับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศบนแพลตฟอร์ม https://home.songkhla.care/ ต่อยอดเป็นระบบโรงพยาบาลสนามภายในโรงงาน (Factory Accommodation Isolation, FAI) โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ตามแนวทาง ศบค. เริ่มจากการตรวจเชิงรุกในกลุ่มพนักงาน ด้วยวิธีการตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Test Kit, ATK) สามารถรู้ผลได้ภายใน 15 นาที และพนักงานที่ผลตรวจเป็นบวก จะส่งเข้ารับการรักษาใน FAI เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ขณะที่สปสช. เขต 12 ส่งมอบกล่อง “หาย-ห่วง” อาหารทั้ง 3 มื้อ ดูแลบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และเตรียมรถพยาบาลส่งต่อการรักษาผู้ป่วย  

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการ Songkhla Factory Sandbox เป็นความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนทั้งสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ภาครัฐและภาคเอกชน ที่พัฒนาการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมทั้งระบบ ตั้งแต่การตรวจคัดกรองเชิงรุก การสอบสวนโรคและการแยกกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยง การควบคุมพื้นที่เฉพาะ และการใช้ระบบอาชีวอนามัยเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการภายในโรงงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้ภาคการผลิตของโรงงานสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างสุขอนามัยของชุมชนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  

นายสมนึก โชติวัฒนพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชติวัฒน์ อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋องและถุงสูญญากาศ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมโครงการ Songkhla Factory Sandbox ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาและโรงงานทั่วประเทศ เพื่อบริหารจัดการด้านการผลิตให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ ควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมภายในโรงงาน ให้สอดคล้องแนวทางการด้านสาธารณสุข ‘ตรวจ รักษา ดูแลและควบคุม’ อย่างมีประสิทธิภาพ  

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 ก.ย. 2564 เวลา : 21:55:19
20-10-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 20, 2021, 7:18 am