การค้า-อุตสาหกรรม
''เคอรี่ โลจิสติคส์'' ปลื้ม ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP Codex ตอกย้ำให้บริการคลังสินค้าอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล


“เคอรี่ โลจิสติคส์” ปลื้ม ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP Codex ตอกย้ำความมุ่งมั่นให้บริการคลังสินค้าอาหารปลอดภัยระดับสากลของโลกตลอดห่วงโซ่เพื่อผู้บริโภค


 
นายสมคิด บุณยสรณ์สิริ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์(ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP Codex) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก สำหรับการจัดเก็บและขนส่งอาหาร สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์  แบบห้องเย็นและอุณหภูมิห้อง จากบริษัท Lloyd's Register หน่วยงานที่ให้การตรวจประเมินและให้การรับรอง

GMP เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือ โคเด็กซ์ (Codex) เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
 

การได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ในครั้งนี้ถือว่าสำคัญมาก ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้เป็นมาตรฐานสากล ตามนโยบายของเคอรี่ฯ (GMP Policy) มุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านโลจิสติกส์ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บและขนส่งผลิตภัณฑ์ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน ส่งมอบอาหารสะอาด คุณภาพปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

ความสำเร็จเกิดขึ้นจากความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่าย ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดทำและสร้างระบบจนผ่านการรับรอง โดยเริ่มจากระบบมาตรฐาน ISO9001 เมื่อปี 2005 ตามมาด้วย ISO45001, ISO14001, Halal และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และเพื่อเป็นการยืนยันเรื่องคุณภาพ จึงได้ดำเนินการขอการรับรองระบบ GMP ข้างต้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
 

รางวัลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า การให้บริการของเคอรี่ฯ มีคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บและการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการคลังสินค้าและขนส่งสินค้า และเพื่อสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ ตลอดห่วงโซ่
 

โดยปัจจุบัน เคอรี่ โลจิสติคส์ กำลังขยายธุรกิจคลังสินค้า เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ยา และเวชภัณฑ์ ยังคงมุ่งมั่นในการนำมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ลูกค้า ตามกลยุทธ์ขององค์กรต่อไป

สนใจใช้บริการเคอรี่ โลจิสติคส์ ติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ที่ BD.KLTH@kerrylogistics.com
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 ก.ย. 2564 เวลา : 16:29:24
05-12-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 5, 2021, 11:21 am