ข่าวประชาสัมพันธ์
บีโอไอ จับมือ 5 สภาธุรกิจไทยใน CLMVI อัพเดทการลงทุนไทยในอาเซียน


กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย บีโอไอ เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์ร่วมกับ 5 สภาธุรกิจไทยใน CLMVI เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการเข้าไปลงทุนในกลุ่มเพื่อนบ้านอาเซียน


 
นายพัลลภ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย บีโอไอ เปิดเผยว่า บีโอไอเตรียมจัดสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “จับสัญญาณอนาคตการลงทุนใน CLMVI” หนึ่งในกิจกรรมสัมมนาภายในงาน SUBCON Thailand 2021 เพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนไทยเกี่ยวกับลู่ทางการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

พบกับ 5 วิทยากรซึ่งเป็นตัวแทนจากสภาธุรกิจไทยในประเทศ CLMVI อีกทั้งยังเป็นนักลงทุนไทยที่ไปประกอบธุรกิจและประสบความสำเร็จในต่างประเทศ ประกอบด้วย นางสาวนฤมล รินเรืองสิน กรรมการสภาธุรกิจไทย - กัมพูชา นายฉลองชัย ชยุตระพงศ์ รองประธานสภาธุรกิจไทย - ลาว/รองนายกสมาคมนักธุรกิจไทยใน สปป. ลาว นายกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย - เมียนมา นายราเกส ซิงห์ กรรมการเลขาธิการสภาธุรกิจไทยเวียดนาม และนายรัชชุ์นภ พจนาวราพันธุ์ ผู้แทนจากสภาธุรกิจไทย - อินโดนีเซีย
 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทราบข้อมูลสถานการณ์การลงทุน และความรู้ในการไปประกอบธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เป็นปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปลงทุนอันจะนำไปสู่การขยายธุรกิจ และสร้างเครือข่ายนักลงทุนไทยในการไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ สัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Webinar ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/3tl5DLk สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2553 8111 ต่อ 6797 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 ก.ย. 2564 เวลา : 16:34:44
20-10-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 20, 2021, 9:02 am