การค้า-อุตสาหกรรม
กรมเจรจาฯ ชวนฟังสัมมนาออนไลน์ ''FTA ไทย-EFTA กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่หลัง COVID-19''


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์ “FTA ไทย-EFTA กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่หลัง COVID-19” 20 ก.ย.นี้ ร่วมรับฟังข้อมูลผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการจัดทำ FTA กับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) พร้อมมุมมองจากทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และภาคประชาสังคม ชี้โอกาส-ความท้าทาย และประโยชน์-ผลกระทบของการเจรจา FTA ไทย-EFTA  


 
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง “FTA ไทย-EFTA กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่หลัง COVID-19” ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่ได้มอบหมายให้กรมฯ เร่งเปิดการเจรจา FTA กับตลาดใหม่ๆ และคู่ค้าสำคัญ

นางอรมน กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ กรมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ เอกชน เกษตรกร นักวิชาการ และภาคประชาสังคม ร่วมเป็นวิทยากร อาทิ ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “โมเดลเศรษฐกิจของโลกหลัง COVID-19: การพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการค้าระหว่างประเทศ” พร้อมทีมวิจัยของ IFD ที่จะนำเสนอผลการศึกษาเรื่องการเจรจา FTA ไทย-EFTA รวมถึงประโยชน์และผลกระทบในประเด็นสำคัญของการเจรจา พร้อมร่วมรับฟังมุมมองและข้อคิดเห็นจากผู้แทนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หอการค้าไทย-สวิตเซอร์แลนด์ หอการค้าไทย-นอร์เวย์ และ FTA Watch

“เป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทราบถึงประโยชน์และผลกระทบต่อไทยในการเจรจา FTA กับ EFTA และประเด็นสำคัญภายใต้การเจรจา เช่น การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ นโยบายการแข่งขันทางการค้า และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น รวมถึงโอกาสและความท้าทายของการเจรจา FTA ไทย-EFTA รวมทั้งการปรับตัวของภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาคเอกชน และภาคเกษตร” นางอรมนเสริม
 

EFTA หรือสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ เป็นกลุ่มประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจในระดับชั้นนำของโลก ในปี 2563 มี GDP ต่อหัว สูงประมาณ 69,015 เหรียญสหรัฐ มีศักยภาพด้านการผลิตสินค้าและบริการ มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการศึกษา เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ของโลก รวมทั้งมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ปัจจุบัน EFTA มีความตกลงการค้าเสรี (FTA) 29 ฉบับ กับ 40 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ และอยู่ระหว่างเจรจา FTA กับเวียดนาม และมาเลเซียด้วย
 
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์สามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://www.eventpassinsight.co/mobile/registration/create/ftae/ โดยร่วมรับฟังผ่านระบบ ZOOM ได้ทางลิงค์ https://zoom.us/webinar/register/WN_SW_iVW1xQ96BakcUYInIHg และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 ก.ย. 2564 เวลา : 18:50:00
18-10-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 18, 2021, 12:41 pm