เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เผยดัชนีราคาที่อยู่อาศัย Q3/2562


ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำดัชนีราคาห้องชุดรายไตรมาส สำรวจพื้นที่กรุงเทพฯ - เขตปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี และสมุทรปราการ)และดัชนีราคาบ้านแนวราบ (บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์) รายไตรมาส สำรวจครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ - เขตปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 3 ปี 2562 ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0

 
 
 
 
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดผยถึงผลการจัดดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2562 ว่ามีค่าดัชนีเท่ากับ 153.0 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY)และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (QoQ) แต่เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงติดต่อกัน 2 ไตรมาสตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 โดยการชะลอตัวของราคาอาจเป็นผลจากการชะลอตัวของตลาด ซึ่งสอดคล้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในไตรมาส 2 ลดลงร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (QoQ)และลดลงร้อยละ 27.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ดังนั้นจึงพบว่าผู้ประกอบการชะลอการปรับขึ้นราคาขายและใช้วิธีการส่งเสริมการขายในการแข่งขันกันมากขึ้น
 
• กรุงเทพฯมีค่าดัชนีเท่ากับ 154.6 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)
• ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 145.5 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)
 
รายการส่งเสริมการขายในไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.4 จะเร่งรัดการตัดสินใจของผู้ซื้อด้วยของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รองลงมาร้อยละ 31.2 เป็นส่วนลดเงินสดและร้อยละ 11.4 จะช่วยผู้ซื้อจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ สอดคล้องกับรายการส่งเสริมการขายในไตรมาสก่อน

ทำเลที่โครงการอาคารชุดสร้างใหม่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ได้แก่ 1) บางซื่อ-ดุสิต 2) สีลม-สาทร-บางรัก 3) สุขุมวิทตอนต้น 4) พญาไท-ราชเทวี และ 5) ลาดพร้าว-วังทองหลาง-บางกะปิ

วิธีการจัดทำข้อมูล
 
ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายหมายถึงราคาห้องชุดในโครงการอาคารชุดที่มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป โดยในการจัดทำดัชนีราคานี้จะไม่นับรวมห้องชุดมือสอง

พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูล กรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพียง 3 จังหวัด 

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 150 ตัวอย่าง ราคาขายที่นำมาจัดทำเป็นดัชนีนี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน

ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 3 ปี 2562 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2
 
สำหรับดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯและปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2562 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีค่าดัชนีเท่ากับ 126.9 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) เมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า

• กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.1 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)

• ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.5 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน(YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)

ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2562 มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.1 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)

• กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.6 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)

• ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.3 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)

ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.9 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) 

• กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.3 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) 

• ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 130.4 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน(YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)

รายการส่งเสริมการขายโครงการบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.4 จะจูงใจผู้ซื้อโดยการเสนอด้วยของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ปั๊มน้ำ แท้งก์น้ำฯลฯ รองลงมา ร้อยละ 37.1 จะช่วยผู้ซื้อจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ ฟรีค่าส่วนกลางและร้อยละ 17.5 จะให้เป็นส่วนลดเงินสด ในขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2562 รายการส่งเสริมการขาย ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.7 เป็นของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ปั๊มน้ำ แท้งก์น้ำ ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 27.0 จะให้เป็นส่วนลดเงินสดและร้อยละ 13.3 จะช่วยผู้ซื้อจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ ฟรีค่าส่วนกลาง)

วิธีการจัดทำข้อมูล
 
ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ประกอบด้วย ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวและดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ในโครงการบ้านจัดสรรสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย ซึ่งโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย หมายถึง โครงการที่มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป โดยในการจัดทำดัชนีราคานี้จะไม่นับรวมบ้านมือสอง

พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูล กรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการเพียง 4 จังหวัด 

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 245 ตัวอย่าง โดยราคาขายที่นำมาจัดทำดัชนีราคานี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 ต.ค. 2562 เวลา : 14:41:30
27-05-2020
เบรกกิ้งนิวส์
1. ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,345.11 จุด เพิ่มขึ้น 9.02 จุด

2. ตลาดหุ้นไทยวันนี้ (27 พ.ค.) ปิดตลาดภาคเช้า -0.74 จุด

3. ทิสโก้ สรุปภาวะตลาดวันก่อน SET +15.11 จุด ความหวังวัคซีนและการทยอยเปิดศก.

4. ไทยออยล์ วิเคราะห์สถานการณ์น้ำมัน ประจำวันที่ 27 พ.ค.

5. ทองเปิดตลาดวันนี้ (27 พ.ค.) รูปพรรณขายออก 26,400 บาท

6. ตลาดหุ้นไทยวันนี้ (27 พ.ค.) เปิดตลาด +4.91 จุด

7. MTS Gold วิเคราะห์ราคาทองคำ (ภาคเช้า) 27 พ.ค. ราคาทองคำปรับตัวลดลง

8. ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ (27 พ.ค.) ทรงตัวที่ 31.88 บาท/ดอลลาร์

9. ดาวโจนส์ปิดตลาดเมื่อคืนนี้ (26 พ.ค.) บวก 529.95 จุด

10. พยากรณ์อากาศวันนี้ (27 พ.ค.) กทม.-ปริมณฑล มีฝน 40% อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศา

11. ค่าเงินบาทปิดตลาดที่ 31.88/90 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

12. ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,336.09 จุด เพิ่มขึ้น 15.11 จุด

13. ตลาดหุ้นไทยปิดตลาดเช้านี้ (26 พ.ค.) ที่ +20.01 จุด

14. ทิสโก้ สรุปภาวะตลาดวันก่อน SET +17.01 จุด แนวโน้มคลายล็อกเฟส 3

15. ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (26 พ.ค.) เปิดตลาด +13.36 จุด

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2020, 6:17 pm