แบงก์-นอนแบงก์
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชูประกันชีวิตควบการลงทุน เน้นลูกค้าจัดพอร์ตลงทุนได้เอง ด้วยประกันชีวิต ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิต ลิงค์ 99/1 และ ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิต ลิงค์ 99/99


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งประกันชีวิตควบการลงทุน เน้นลูกค้าจัดพอร์ตลงทุนได้เอง โดยเลือกลงทุนจากกองทุนรวมที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองชีวิต และต้องการวางแผนทางการเงินระยะยาว ด้วยประกันชีวิต ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิต ลิงค์ 99/1 และ ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิต ลิงค์ 99/99 ซี่งมีรายละเอียดดังนี้


ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิต ลิงค์ 99/1 เป็นประกันชีวิตควบการลงทุน แบบเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว (Single Premium) และมีระยะความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้น 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อราย และสามารถเลือกซื้อเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-Up Premium) ครั้งละ 10,000 บาท ไม่เกิน 120 ล้านบาท ต่อปี ต่อกรมธรรม์ สำหรับ ลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพและตอบคำถามสุขภาพ นอกจากนี้ ลูกค้ายังรับฟรีความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ(ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ) และสามารถจัดพอร์ตการลงทุนได้เอง โดยเลือกลงทุนจากกองทุนรวมที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ

สำหรับการรับเงินผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา จะได้รับเงินตามมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด และรับโบนัสพิเศษ 0.25% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป การรับโบนัสต้องไม่เคยใช้สิทธิการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับเบี้ยประกันชำระครั้งเดียว และหากมีการจ่ายโบนัสไปแล้ว และมีการถอนเงินบางส่วนสำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวการจ่ายโบนัสจะสิ้นสุดลง

นอกจากนี้ สามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ได้ตามหลักเกณฑ์สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.cimbthai.com/th/personal/products/insurance/life-insurances/cimb-thai-unit-linked-99-1.html

ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิต ลิงค์ 99/99 เป็นประกันชีวิตควบการลงทุน ที่สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน และมีระยะความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปีด้วยเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองเริ่มต้น 18,000 บาท สูงสุดไม่จำกัด สำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (RSP) เริ่มต้นปีละ 12,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของเบี้ยประภันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และสามารถเลือกจำนวนเงินเอาประกันได้สูงสุดถึง 120 เท่า โดยขึ้นอยู่กับอายุและเพศ และสามารถเลือกซื้อเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-Up Premium) ครั้งละ 12,000 บาท ไม่เกิน 120 ล้านบาท ต่อปี ต่อกรมธรรม์

สำหรับเงื่อนไขการรับประกันภัยนั้น ลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี และการตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้เอาประกันสามารถจัดพอร์ตการลงทุนได้เอง โดยเลือกลงทุนจากกองทุนรวมที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งการรับเงินผลประโยชน์ เมื่อครบกำหนดสัญญาตามมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน และรับโบนัส 0.25% ต่อปี ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป

การจ่ายโบนัสสำหรับกรมธรรม์ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ลดเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และไม่เคยถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และไม่เคยหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และหากมีดำเนินการตามที่แจ้งดังกล่าว การจ่ายโบนัสจะสิ้นสุดลง

ทั้งนี้ สามารถใช้สิทธิหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย (Premium Holiday) ได้อัตโนมัติโดยยังได้รับความคุ้มครองอยู่ และเมื่อชำระเบี้ยประกันภัยครบ 2 ปี นอกจากนี้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ได้ตามหลักเกณฑ์สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.cimbthai.com/th/personal/products/insurance/life-insurances/cimb-thai-unit-linked-99-99.html

ทั้งนี้ รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร.0 2247 0247 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ CIMB Thai Care Center 0 2626 7777 หรือ www.cimbthai.com

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 พ.ย. 2565 เวลา : 18:46:42
28-01-2023
เบรกกิ้งนิวส์
1. ประกาศ กปน.: 31 ม.ค. 66 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนแจ้งวัฒนะ

2. ตลาดหุ้นไทยปิด (27 ม.ค. 66) บวก 9.96 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,681.30 จุด

3. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า (27 ม.ค.66) บวก 8.04 จุดดัชนีอยู่ที่ 1,679.38 จุด

4. ทองคำนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน (26 ม.ค.66) ร่วง 12.6 เหรียญ นักลงทุนแห่เทขายทองไปลงทุนหุ้นแทน หลัง GDP สหรัฐโตเกินคาด

5. มวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนคืนนี้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 2-4 องศา ส่วนภาคอื่นและกรุงเทพ อุณหภูมิลด 1-3 องศา

6. ดัชนีดาวโจนส์ ปิดเมื่อคืน (26 ม.ค.66) พุ่ง 205.57 จุด ขานรับ GDP สหรัฐ ไตรมาส 4/65 โตเกินคาด 2.9%

7. ทองเปิดตลาด (27 ม.ค. 66) "คงที่" ทองรูปพรรณ ขายออก 30,550 บาท

8. ตลาดหุ้นไทยเปิด (27 ม.ค.66) บวก 3.07 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,674.41 จุด

9. ค่าเงินบาทเปิดตลาด (27 ม.ค.66) อ่อนค่าลงเล็กน้อย ที่ระดับ 32.78 บาทต่อดอลลาร์

10. ประกาศ กปน.: 1 ก.พ. 66 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

11. ตลาดหุ้นไทยปิด (26 ม.ค.66) ลบ 10.77 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,671.34 จุด

12. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า (26 ม.ค.66) ลบ 5.68 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,676.43 จุด

13. ทองนิวยอร์กปิดเมื่อคืน (25 ม.ค.66) บวก 7.2 เหรียญ ขานรับคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.25%ในการประชุมสัปดาห์หน้า

14. ดัชนีดาวโจนส์ ปิดเมื่อคืน(25 ม.ค.66) บวกแค่ 9.88 จุด ผิดหวังผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ต่ำกว่าคาด

15. มวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้ทั่วไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 28, 2023, 10:17 am