แบงก์-นอนแบงก์
ttb มุ่งเป้าช่วยให้ลูกค้าธุรกิจและ SME ก้าวผ่าน 4 ความท้าทายโลกธุรกิจ ตั้งเป้าปี66 รายได้ค่าธรรมเนียมโต 12% สินเชื่อโต 3%


 
ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี มุ่งมั่นการเป็นธนาคารพันธมิตรที่พร้อมเคียงข้างลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอี ให้สามารถก้าวผ่าน 4 ความท้าทายในโลกธุรกิจปัจจุบัน ตอกย้ำพันธกิจให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้าง The Next REAL Change สำหรับลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอี ปี 2566 ด้วยกลยุทธ์และเป้าหมายที่พร้อมสนับสนุนลูกค้าธุรกิจ ทั้งด้านการทำธุรกิจด้วยวิถี ESG การปรับตัวสู่ดิจิทัล สงครามแย่งคน และความท้าทายของโลกการค้าระหว่างประเทศ โดยตั้งเป้ารายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตมากกว่า 12%  หรือ 4,000 ล้านบาท สินเชื่อธุรกิจเติบโต 3% และเงินฝากจากบัญชีเพื่อทำธุรกรรมเติบโต 10% เป็น 85% ของเงินฝาก


 
นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เปิดเผยว่า จากการสนับสนุนลูกค้าในด้านต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และดิจิทัลโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเปิดตัวบัญชี ttb multi-currency การพัฒนา Digital Supply Chain Solutions และ ttb business one ธนาคารดิจิทัลเพื่อโลกธุรกิจ จนได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ ต่อเนื่องในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้คุณภาพสินเชื่อดีขึ้น เงินฝากจากบัญชีเพื่อทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียม มีการเติบโตสูงขึ้นกว่า 10% และมีจำนวนลูกค้าธุรกิจที่มาใช้ดิจิทัลแบงก์กิ้ง มากขึ้นกว่า 54% ในปี 2565

ปัจจุบัน ทีเอ็มบีธนชาต ตระหนักว่าผู้ประกอบการธุรกิจไม่ว่าขนาดใหญ่หรือเล็ก กำลังเผชิญอยู่ในโลกธุรกิจ ทำให้ธนาคารมุ่งเน้นการอยู่เคียงข้างและพร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอี สามารถก้าวผ่านความท้าทาย 4 ด้าน ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ ดิจิทัลโซลูชัน และองค์ความรู้  ดังต่อไปนี้

ความท้าทายที่ 1 : กระแสความยั่งยืนที่กระทบต่อธุรกิจทั้งโลก (Impact of ESG)
 
จากปัจจุบันที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับภาวะสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของโลก โดยพบว่าความเสี่ยงที่คุกคามที่สุดที่ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกมองในอีก 10 ปีข้างหน้า คือ ความเสี่ยงเรื่องสิ่งแวดล้อม แม้แต่ผู้บริโภคและพนักงานทั่วโลกก็ต่างให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG และพร้อมจะสนับสนุนสินค้าและอยากทำงานในบริษัทที่ยึดมั่นพันธกิจในเรื่อง ESG มากขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่าบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่อง ESG มีการเติบโตได้ดีแม้ในช่วงโควิด-19 และมีความสามารถในการระดมทุนได้ต่ำกว่า บริษัทที่ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องดังกล่าว


 
ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทาง ทีเอ็มบีธนชาต ได้เล็งเห็นว่าลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะลงทุนในเรื่อง ESG มากขึ้น ทางธนาคารจึงตั้งเป้าที่จะสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวและสีฟ้า (Green and Blue Loan) ภายใน 5 ปีในวงเงินกว่า 50,000 ล้านบาท นอกจากนั้นยังได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้กับธุรกิจที่สามารถบรรลุ KPI ของ ESG ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ภายใต้ผลิตภัณฑ์ Sustainability Linked Loan และ Sustainability Linked Derivatives  และในส่วนของลูกค้าเอสเอ็มอี ธนาคารมีแผนการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว พร้อมตั้งเป้าที่จะสนับสนุนสินเชื่อ วงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี ภายใต้ Transformation Loan Supply Chain Solutions และ Refinance Program 

ความท้าทายที่ 2 : การปรับตัวของธุรกิจในยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

 
ตลอดระยะเวลาในช่วง 2- 3 ปีที่ผ่านมา จะพบว่ามีเทคโนโลยีจำนวนมากที่ทำให้การดำเนินชีวิตและธุรกิจเปลี่ยนไป โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 ซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิด Digital Adoption รวดเร็วมากขึ้น จากสถิติต่าง ๆ ที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปรับตัวเรื่องเทคโนโลยีเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมโมบายแบงก์กิ้ง เป็นอันดับหนึ่งของโลก ในปี 2564 อีกทั้งความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานประเทศที่จะรองรับการทำธุรกรรมทางด้านดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น PromptPay  PromptBiz และการยืนยันตัวตนทางออนไลน์  

จากความพร้อมเหล่านี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ ที่ต้องปรับการดำเนินงานให้เป็นดิจิทัล เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการแข่งขัน ทีเอ็มบีธนชาต ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงพัฒนาการบริหารจัดการธุรกรรมการเงินด้วยโซลูชันครบวงจร (Cash Management Solutions) ที่ครอบคลุมและแตกต่าง รองรับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการบริหารสภาพคล่อง ด้วยฟีเจอร์ที่โดดเด่นและตอบโจทย์ โดยสามารถจัดการทั้งเงินและเอกสารสู่ระบบดิจิทัลได้ทั้งหมด ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย ก็ต่างได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องของการลดเวลาและขั้นตอน ได้เงินเร็ว ตรวจสอบสถานะได้ ทำให้การบริหารสภาพคล่องได้ประโยชน์สูงสุด โดยตั้งเป้าในปี 2566 ว่า จำนวนลูกค้าที่ใช้ดิจิทัลจะเติบโตขึ้น 20% ปริมาณการทำธุรกรรมผ่านดิจิทัลเติบโตขึ้น 30% และยอดธุรกรรมผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มมีสูงถึง 52 ล้านธุรกรรม หรือคิดเป็น 96% ของธุรกรรมทั้งหมด 

ความท้าทายที่ 3 : สงครามการแย่งคน (Talent War)
 
ปัจจุบันหนึ่งในปัญหาที่ผู้ประกอบการธุรกิจประสบเป็นอย่างมาก คือการขาดแคลนพนักงานที่มีทักษะและความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ต้องการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร ก็จะมีต้นทุนในการดูแลพนักงานที่สูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการกลุ่ม การจ่ายเบี้ยประกัน และการจะลงทุนระบบ HR 

 
ทีเอ็มบีธนชาต เข้าใจในปัญหาเหล่านี้ และต้องการสนับสนุนให้ธุรกิจเอสเอ็มอี สามารถดูแลสวัสดิการพนักงานให้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นได้แบบครบวงจร จึงได้พัฒนา โซลูชันบริการการจ่ายเงินเดือนและดูแลสวัสดิการพนักงานแบบครบวงจร (ttb payroll plus) ที่ครอบคลุมชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นของพนักงาน รวมถึง Digital HRM  ที่กำลังจะเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถบริหารจัดการงานบุคคลได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ บันทึกเวลาเข้าออกงาน ส่งใบลา และเบิกค่าใช้จ่ายเป็นต้น

ความท้าทายที่ 4 : ความท้าทายของการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Challenges)

 
จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งขั้วทางการเมือง สงคราม การชะลอตัวของเศรษฐกิจ และอื่น ๆ จนนำไปสู่ความผันผวนที่สูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะสกุลเงินดอลลาร์ที่เป็นสกุลหลักในการค้าขายของไทยที่มากถึง 77.4% 

ทีเอ็มบีธนชาต เข้าใจและตระหนักดีว่า ทุก 1% ของความผันผวนที่สูงขึ้น คือทุก 1% ของความเสี่ยงที่กำไรของผู้ประกอบธุรกิจจะลดลง ธนาคารจึงได้พัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ในการจัดการเรื่องความผันผวน ด้วยบริการ ttb local currency ที่จะช่วยลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสกุลเงินท้องถิ่นที่เป็นคู่ค้าหลักของประเทศไทย นอกจากนั้นยังเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความเสี่ยง ด้วย Pro Rata Forward สำหรับเงินสกุลท้องถิ่น โดยเฉพาะสกุลเงินหยวน ซึ่งถือเป็นธนาคารแรกและธนาคารเดียวที่ทำได้ นอกจากนั้นยังได้ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ทำให้ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่ง่าย ไม่ว่าจะเป็น ttb multi-currency account หรือบัญชีบริหารหลายสกุลเงิน และยังมีบริการการเชื่อมต่อระบบของลูกค้ากับธนาคาร (Host to Host)  และมีออนไลน์แพลตฟอร์มที่รองรับการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน การเปิด L/C หรือการเบิกใช้สินเชื่อ

“นอกเหนือจากโซลูชันของผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่เราจะช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าก้าวผ่านความท้าทายต่าง ๆ แล้ว ธนาคารยังคงมีการให้องค์ความรู้เพื่อให้ตระหนักและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนา หรือการให้ความรู้ผ่านโซเชียลมีเดีย ผ่านโครงการ finbiz by ttb เพราะทีเอ็มบีธนชาต ตั้งใจจะสร้าง The Next REAL Change ให้ลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอี สามารถเติบโตแบบยั่งยืนได้อย่างแท้จริง” นายศรัณย์ กล่าวสรุป

ซึ่งทีเอ็มบีธนชาติ ตั้งเป้าแผนธุรกิจปี 2566 มีรายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตมากกว่า 12%  หรือ 4,000 ล้านบาท สินเชื่อธุรกิจเติบโต 3%  คิดเป็นการปล่อยสินเชื่อ 1.5 ล้านบาท (มี Risk Cost ลดลงจาก 1.2% เป็น 0.9%) และเงินฝากจากบัญชีเพื่อทำธุรกรรมเติบโต 10% เป็น 85% ของเงินฝาก 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 มี.ค. 2566 เวลา : 16:47:52
31-05-2023
เบรกกิ้งนิวส์
1. ประกาศ กปน.: 1 มิ.ย. 66 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนรามคำแหง

2. ตลาดหุ้นปิด (30 พ.ค.66) ลบ 6.16 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,534.81 จุด

3. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า ( 30 พ.ค.66) ลบ 3.41 จุด ดัชนีอยู่ที่ระดับ 1,537.56 จุด

4. ตลาดหุ้นไทยเปิด (30 พ.ค.66) บวก 2.44 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,543.41 จุด

5. พยากรณ์อากาศวันนี้ 30 พ.ค.2566 กรุงเทพและปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่

6. ทองเปิดตลาดวันนี้ (30 พ.ค.66) ลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 32,450 บาท

7. ค่าเงินบาทเปิดตลาด (30 พ.ค.66) แข็งค่าขึ้น ที่ระดับ 34.70 บาทต่อดอลลาร์

8. ข่าวดี!!! พรุ่งนี้ราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ลด 30 สตางค์/ลิตร

9. ตลาดหุ้นไทยปิด (29 พ.ค.66) บวก 10.13 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,540.97 จุด

10. ประกาศ กปน.: 1 มิ.ย. 66 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี

11. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า (29 พ.ค.66) บวก 9.50 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,540.34 จุด

12. ตลาดหุ้นไทยเปิด (29 พ.ค.66) บวก 5.66 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,536.50 จุด

13. อุตุฯเตือนวันนี้ฝนตกหนักทั่วไทย 41 พื้นที่เสี่ยง ฝนตกหนัก-ลมกระโชกแรง กทม.ฝน 70%

14. ทองคำนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืนวันศุกร์ (27 พ.ค.66) บวก 60 เซนต์ ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐสูงหนุนแรงซื้อ

15. ดัชนีดาวโจนส์ปิดเมื่อคืนวันศุกร์ (26 พ.ค.66) พุ่ง 328.69 จุด รับเจรจาเพิ่มเพดานหนี้น่าจะสำเร็จก่อนวันเส้นตาย

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 31, 2023, 7:22 am