ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
SCC ออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2.5 หมื่นล้าน อายุ 4 ปี ดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุหุ้นกู้


บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ วงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท   อายุ 4 ปี  ดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุหุ้นกู้  แต่กำหนดให้แตกต่างกันในแต่ละปี โดยเสนอขายให้กับ (1) ผู้ถือหุ้นกู้ SCC12NA ที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป(2) ผู้ถือหุ้นกู้ SCC ชุดอื่นๆ ที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ (3) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่จะนำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ SCC12NA ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 และรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นต่อไป
 
สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ SCC ชุดนี้เมื่อรวมหุ้นกู้ชุดใหม่ที่จะออกแล้ว SCC จะมีวงเงินหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายทั้งหมด 120,000 ล้านบาท


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ส.ค. 2555 เวลา : 11:30:10

20-10-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 20, 2019, 1:25 am