ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บลจ.ฟินันซ่าออกกองทุนโรล โอเวอร์6 เดือน ผลตอบแทน 3.20 % เสนอขาย 28ส.ค.-4ก.ย.นี้


นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด เผยจากสถานการณ์ที่ทิศทางดอกเบี้ยน่าจะปรับลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ดังนั้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 3 % ณ ปัจจุบัน จะเป็นการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนหรือถ้านักลงทุนยังไม่แน่ใจในทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย ยังสามารถลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อรอจังหวะในการลงทุน และใช้ในการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเมื่อมีโอกาสในอนาคต กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 6เดือน1 (FAM FIPR6M1)จะเปิดเสนอขายครั้งต่อไป ตั้งแต่ 28 สิงหาคม - 4 กันยายน 2555 นี้ ด้วยประมาณการผลตอบแทนที่ 3.20% ต่อปี โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำเพียง 2,000 บาทนักลงทุน สามารถใช้ช่องทางการลงทุนใหม่ล่าสุดของบริษัทโดยซื้อกองทุนผ่านระบบอินเตอร์เนต skype ได้ที่ศูนย์บริการเคทีซี ทัช 14 สาขา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 352-4050

 FAM FIPR 6M1 เป็น specific fund หรือกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือ เงินฝากของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (InvestmentGrade) โดยในครั้งนี้เราจะลงทุนในเงินฝากธนาคารต่างประเทศสกุลเงิน USD หรือ CNY กับธนาคาร BOC, Macao หรือเงินฝากสกุลเงิน AED ธนาคาร Abu DhabiCommercial Bank, UAE (F1), ตั๋วเงินหรือเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ** เงินฝาก AED ธนาคาร Union National bank, UAE (P-1)* ตั๋วแลกเงิน บมจ.
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง(BBB+) ตั๋วเงิน บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) (BBB) หุ้นกู้ หรือ ตั๋วแลกเงิน/หรือตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ขึ้นไป***, ตั๋วเงินคลัง หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

"เราจะเปิดให้มีการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน ทุก ๆ 6 เดือนโดยประมาณ นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม กองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนและ/หรือ เงินฝาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากธนาคาร ในระยะเวลานานประมาณ 6 เดือนสำหรับการลงทุนแต่ละรอบ กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศซึ่งเราจะทำการการป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน"นายธีรพันธุ์ กล่าว

สำหรับรอบการลงทุนของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งที่ 1 อัตราผลตอบแทนโดยประมาณเท่ากับ 3.20 % ต่อปี ซึ่งคำนวณจากการลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 ส.ค. 2555 เวลา : 12:29:34

25-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 25, 2020, 11:42 am