ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ไถ่ชีวิต โค-กระบือ เพื่อนำไปมอบให้เกษตรกรผู้ยากไร้ ได้ยืมไปใช้งาน


นายประภาส ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านสื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า เนื่องในปี ๒๕๕๕ เป็นปีมหามงคลในโอกาสสมโภชพุทธยันตี ๒,๖oo ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกยังเป็นโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๘o พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๖o พรรษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จึงได้ร่วมกับ วัดยานนาวา และกรมปศุสัตว์ จัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์แรกของเดือน (เดือนละ 1 ครั้ง)  
ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ ธนาคารได้รับเป็นเจ้าภาพหลักในพิธีทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ วัดยานนาวา โดยจะมีพิธีทางสงฆ์ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓o-๑๔.๓o น.

จึงใคร่ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมพิธีสงฆ์ดังกล่าว พร้อมร่วมบริจาคเงินเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิต โค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล โดยโคราคาตัวละ ๒o,ooo บาท กระบือตัวละ ๒๒,ooo บาท  หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา โดยร่วมบริจาคเงินได้ที่บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 7000-144-003 ชื่อบัญชี “วัดยานนาวา (เพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ)” ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาบางรัก

“เงินบริจาคที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธา ธนาคารจะส่งมอบต่อให้กรมปศุสัตว์เพื่อนำไปจัดซื้อโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์ ส่งมอบต่อภายใต้โครงการ “ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ธคก.)” ซึ่งโครงการจะนำไปมอบให้ชาวนาที่ยากจนได้ยืมไปใช้งาน ซึ่งโค-กระบือที่บริจาคเหล่านี้ จะอยู่ในความดูแลของกรมปศุสัตว์อำเภอตลอดชีวิต โดยจะไม่หวนกลับคืนมายังโรงฆ่าสัตว์อีก ธนาคารจึงอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันทำบุญ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานโครงการตามรอยพระราชดำริ” นายประภาส กล่าว

ทั้งนี้ พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ วัดยานนาวา เริ่มขึ้นเมื่อปี 2554 โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์แรกของเดือน (เดือนละ 1 ครั้ง) และดำเนินต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน รวมแล้ว 22 ครั้ง ซึ่งสามารถรวบรวมเงินบริจาคเพื่อนำไปไถ่ชีวิตโคได้แล้วทั้งสิ้น 278 ตัว และไถ่ชีวิตกระบือได้แล้วทั้งสิ้น 157 ตัว รวมเป็นเงินบริจาคที่นำไปไถ่ชีวิตโค-กระบือจำนวนดังกล่าวเป็นเงินทั้งสิ้น 9,014,000 บาทแล้ว  

 


 


LastUpdate 28/08/2555 18:14:58 โดย : Admin

30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 10:20 pm