ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ในหลวงเสวยพระกระยาหารได้-ผลตรวจพระโลหิตมีการอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย


แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 57 วันที่ 24 กันยายน 2555

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปรอทต่ำๆ ช่วงเช้าและขึ้นสูง 38.7 องศาเซลเซียสในตอนบ่าย และกลางคืน ทรงมีพระกรรสะเล็กน้อย
         

ผลการตรวจพระวรกาย การหายพระทัยเร็วขึ้นเล็กน้อย การเต้นของพระหทัยเร็วขึ้นเล็กน้อย ไม่มีพระอาการเจ็บพระนาภี ผลการตรวจเอกซเรย์พระอุระ (ทรวงอก) และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography) ปรากฎว่าเหมือนเดิม ผลการตรวจพระโลหิตแสดงว่า มีการอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย และได้ทำการเพาะเชื้อในพระโลหิต กำลังรอรายงานผลการตรวจ
         

คณะแพทย์ฯ จึงได้ขอพระราชทานถวายพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิต เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555 พระปรอทลดลง เสวยพระกระยาหารได้ และบรรทมได้ดี
         

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
          สำนักพระราชวัง
          24 กันยายน พุทธศักราช 2555
 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 ก.ย. 2555 เวลา : 20:21:57

05-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 5, 2020, 4:21 am