ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ออมสิน สนับสนุน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯ


ธนาคารออมสิน สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อเนื่อง 4 ปี รวม 84 ล้านบาท  ย้ำบทบาทความเป็นสถาบันการเงินที่ห่วงใยและดูแลสังคมในช่วงก้าวย่างขึ้นปีที่ 100

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2555) ฯพณฯ องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ พร้อมด้วย นางพรรณี สถาวโรดม ประธานกรรมการธนาคารออมสิน ร่วมปล่อยขบวนรถพยาบาลเคลื่อนที่ จำนวน 21 คัน   ที่ธนาคารออมสินได้สนับสนุนเงินแก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนางานเวชกรรมฟื้นฟูและงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84 ล้านบาท ในโครงการต่อเนื่องระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554 – 2557       จำนวนปีละ 21 ล้านบาท โดยมี นายนันทพล กาญจนวัฒน์ กรรมการธนาคารออมสิน รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมในพิธี

นายนันทพล กาญจนวัฒน์ กรรมการธนาคารออมสิน รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า สืบเนื่องจากธนาคารออมสินให้การสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554  โดยมอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อดำเนินโครงการพัฒนางานเวชกรรมฟื้นฟูและงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84 ล้านบาท ในโครงการต่อเนื่องระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554 – 2557 จำนวนปีละ 21 ล้านบาท

“สำหรับเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินในปี 2554 จำนวน 21 ล้านบาท มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้นำไปจัดซื้อรถยนต์บริการเคลื่อนที่สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 21 คัน พร้อมอุปกรณ์ซ่อมบำรุง รถนั่งคนพิการ เครื่องอัลตราซาวน์ อ่างแช่พาราฟินสำหรับแช่มือและเท้าในการบำบัดผู้ป่วยทางกายภายบำบัด และชุดทดสอบทางห้องปฏิบัติการ จึงได้มีการจัดพิธีมอบรถยนต์บริการเคลื่อนที่ จำนวน 21 คัน ดังกล่าว และพิธีมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ประจำปี 2555 จำนวน 21 ล้านบาท ซึ่งกิจกรรมนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในภารกิจของธนาคารออมสินในการทำหน้าที่สถาบันเพื่อสังคมซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและดำเนินต่อไปในโอกาสที่กำลังก้าวเข้าสู่วาระครบรอบ 100 ปี ในปี 2556” นายนันทพล กล่าว


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 พ.ย. 2555 เวลา : 15:56:25

29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 2:10 am