ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สวนดุสิตโพลเผยประชาชนส่วนใหญ่บอกจะตั้งใจทำดี ช่วยเหลือสังคม ไม่ทะเลาะเบาะแว้งถวายพ่อหลวง


5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทางราชการกำหนดให้เป็น       วันหยุดหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ และถือเป็นวันพ่อแห่งชาติอีกด้วย   
     
เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว  “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏ     สวนดุสิต  ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “คนไทย” อยากทำอะไร ถวายในหลวงในวันที่ 5 ธ.ค.นี้   จำนวน 2,252 คน ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2555  สรุปผลดังนี้

เมื่อถามถึง “พระราชกรณียกิจ” ของ “ในหลวง” ที่คนไทยประทับใจ
อันดับ 1    พระราชทานพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้กับปวงชนชาวไทยและทรงเป็นแบบอย่างที่ดี 36.17%
อันดับ 2    เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ทุรกันดาร ออกเยี่ยมเยียนประชาชน 27.21%
อันดับ 3    การประดิษฐ์คิดค้นโครงการต่างๆ เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา  ฝนหลวง เขื่อน และแก้มลิง เป็นต้น 14.57%
อันดับ 4    พระราชทาน “เกษตรทฤษฎีใหม่” จัดตั้งโครงการหลวงให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้    11.56%
อันดับ 5    ทรงเป็น"กษัตริย์นักประดิษฐ์" พัฒนา สืบสานงานด้านศิลปะ งานช่างฝีมือ  ดนตรี และกีฬา 10.49%


เมื่อถามว่า  สิ่งที่คนไทยตั้งใจจะทำเป็นพิเศษ เพื่อถวาย “ในหลวง” เนื่องในวันที่ 5 ธ.ค.
อันดับ 1    เป็นคนดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม มีความรักใคร่สามัคคี ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง 40.16%
อันดับ 2    ทำบุญ ใส่บาตร นั่งสมาธิ สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 22.81%
อันดับ 3    รักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณบ้านและชุมชน ดูแลแม่น้ำ ลำคลอง 15.69%
อันดับ 4    นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักประหยัด อดออม 11.80%
อันดับ 5    จุดเทียนชัย ถวายพระพร /เดิน วิ่ง เทิดพระเกียรติ 9.54%
                     
เมื่อถามว่า  “คำถวายพระพร” ที่คนไทยอยากถวาย “ในหลวง”
อันดับ 1    ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 46.55%
อันดับ 2    ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวร 26.83%
อันดับ 3    ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญและเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าของปวงชนชาวไทยตลอดไป 17.63%
อันดับ 4    เรารักพระเจ้าอยู่หัว /เรารักในหลวง 8.99%


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 ธ.ค. 2555 เวลา : 11:55:37

05-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 5, 2020, 2:23 pm