ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขสมก.ให้สิทธิ์ 'แม่ชี' ขึ้นรถเมล์ฟรี เริ่ม 1 ก.พ.นี้


นายโอภาส เพชรมุนี ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก.ได้ให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และอำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง โดยให้สิทธิ์พระภิกษุสงฆ์ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร และขณะนี้ได้ให้สิทธิ์ประโยชน์เพิ่มเติมกับแม่ชีในการได้รับการยกเว้น เฉพาะค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง แต่ไม่รวมค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการรถทางด่วนหรือรถกะสว่าง ฯลฯ ในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 1 ได้แก่ รถโดยสารธรรมดา, รถปรับอากาศของ ขสมก., รถเอกชนร่วมบริการ และรถหมวด 4 ได้แก่ รถสองแถวในซอย ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ ขสมก.
         
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดไว้ว่า “รัฐจะต้องให้การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา” และให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ที่อนุมัติให้ยกเว้นเฉพาะค่าโดยสารไม่รวมค่าธรรมเนียมอย่างอื่นให้แก่แม่ชี โดยขอให้แสดงหนังสือรับรองการบวชจากสำนักปฏิบัติธรรม พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเก็บค่าโดยสาร ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป

ผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ สอบถามเส้นทางรถเมล์ หรือ แนะนำบริการได้ที่ www.bmta.co.th หรือ ศูนย์ Call Center 1348 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น. เป็นต้นไป


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 ม.ค. 2556 เวลา : 13:57:40

31-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 31, 2020, 11:40 am