ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สำนักงาน ก.ล.ต. จะจัดงานแถลงข่าว โครงการ หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 2


 จันทร์ที่ 4  กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 10.00 – 11.00 น.ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 10  สำนักงาน ก.ล.ต.  อาคารจีพีเอฟวิทยุ

สำนักงาน ก.ล.ต. จะจัดงานแถลงข่าว โครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” รุ่นที่ 2  ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย ชมรมวาณิชธนกิจ และผู้สอบบัญชี

LastUpdate 03/02/2556 03:40:05 โดย : Admin

05-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 5, 2020, 2:04 pm