ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.อนุมัติแผนแม่บท กบอ. หมื่นล้าน


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (9 เมษายน 2556) มีมติรับทราบคู่มือปฎิบัติงานปี 2556 โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2555 พร้อมอนุมัติแผนแม่บทการฟื้นฟูและอนุรักษ์และระบบนิเวศ (25 ลุ่มน้ำ) วงเงิน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556-2560) ประกอบด้วย การดำเนินการในโมดูล AO ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (8 ลุ่มน้ำหลัก) วงเงิน 5,790.1853 ล้านบาท และในโมดูล BO (17 ลุ่มน้ำ) วงเงิน 4,209.8147ล้านบาท
 

 

 

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 เม.ย. 2556 เวลา : 17:44:53

28-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2020, 10:17 pm