ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บางจาก ปันผล 0.60 บาทต่อหุ้น จ่าย 24 ก.ย.


บมจ.บางจากปิโตรเลียม(BCP)แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อ 27 ส.ค. 2556 เรื่องการพิจารณาปันผลระหว่างกาล โดยมีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดที่อัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 24 กันยายน 2556

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 11 ก.ย. 2556 ,วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 12 ก.ย. 2556 ,วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)  9 ก.ย. 2556


 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ส.ค. 2556 เวลา : 18:29:37

29-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 29, 2020, 7:58 pm