ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ปภ. รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ยังจมน้ำ 21 จังหวัด


 

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งสิ้น 47 จังหวัด 360 อำเภอ 2,285 ตำบล 18,656 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,162,439 ครัวเรือน 3,780,390 คน คิดเป็น 5.87 % ของประชากรทั้งประเทศ มีผู้เสียชีวิตรวม 77 ราย
 
ความเสียหาย พื้นที่เกษตร 3,594,617 ไร่ ถนน 6,078 สาย สะพาน 299 แห่ง ท่อระบายน้ำ 521 แห่ง ฝาย/ทำนบ 553 แห่ง น้ำท่วมบ้านเรือน 31,523 หลัง โรงเรียน 332 โรง วัด 489 แห่ง สถานที่ราชการ 73 แห่ง บ่อปลา/กุ้ง 46,758 บ่อ ปศุสัตว์ 4,223,758 ตัว ฯลฯ สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 26 จังหวัด
 
ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 21 จังหวัด แยกเป็นจังหวัดที่มีสถานการณ์รุนแรง 2 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี ปานกลาง 6 จังหวัด เล็กน้อย 13 จังหวัด

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 ต.ค. 2556 เวลา : 11:14:50

13-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2020, 1:57 pm