ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
"รสนา" โพสต์จดหมายเปิดผนึก ชี้ข้ออ้างรัฐบาลฟังไม่ขึ้น


 

 

เช้าวันนี้ (2 ธันวาคม 2556) น.ส.รสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพฯ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "รสนา โตสิตระกูล" โดยระบุว่าเป็น จดหมายเปิดผนึกถึง พล.ต.อ ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี

(ฉบับที่4)
 
จากการแถลงการณ์ของรัฐบาลโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี ในค่ำวันที่1ธันวาคมนี้ เพื่อชี้แจงถึงความชอบธรรมของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลที่สรุปได้ดังนี้
 
1) ข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลไม่เคารพศาลรัฐธรรมนูญ กรณีแก้ไขที่มาของ ส.ว นั้น รัฐบาลขอแจ้งให้ทราบว่ารัฐบาลไม่เคยมีแถลงการณ์ใดๆ หรือมีการแสดงใดๆที่เป็นการไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ การแถลงการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภา ไม่ใช่รัฐบาล
 
2) เรื่องร่างพ.ร.บ นิรโทษกรรมที่เป็นประเด็นเริ่มต้นในการชุมนุมคัดค้านรัฐบาล และรัฐสภา นั้นไม่ใช่ร่างของคณะรัฐมนตรี แต่เป็นร่างของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นอำนาจนิติบัญญัติ แยกออกจากอำนาจฝ่ายบริหาร และขณะนี้เมื่อสมาชิกวุฒิสภามีมติไม่รับหลักการอย่างเป็นเอกฉันท์แล้ว ทางสภาผู้แทนราษฎรก็จะไม่สนับสนุนร่างฯฉบับนี้ต่อไป ถือได้ว่าร่างฯฉบับนี้ตกไป ไม่มีโอกาสบังคับใช้แน่นอนแล้ว
 
ด้วยเหตุผลหลัก 2ประการดังกล่าว ท่านรองนายกฯ ก็ทึกทักเอาว่าประชาชนไม่มีเงื่อนไขที่จะชุมนุมคัดค้านรัฐบาลอีกแล้ว การที่ประชาชนยังไม่ยุติการชุมนุมจึงเป็นการส่อนัยว่าประชาชนถูกชักจูง หรือใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล 
 
ข้ออ้างในแถลงการณ์ของรัฐบาลในสายตาประชาชนขาดน้ำหนัก และฟังไม่ขึ้น เพราะ
 
1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากก็เป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทย ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นสมาชิกอันดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทย และในการลงมติวาระ3 ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยที่มาของส.ว นายกรัฐมนตรีก็ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขดังกล่าว ท่านนายกรัฐมนตรีจึงเป็นทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหัวหน้ารัฐบาล ดังนั้นข้อกล่าวอ้างของท่านที่ว่าการไม่ยอมรับอำนาจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภา ไม่ใช่รัฐบาลจึงไม่อาจรับฟังได้
 
2) นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่ท่านนายกรัฐมนตรี และท่านรองนายกฯเป็นลูกพรรคได้เปิดแถลงข่าวที่พรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรคประกาศไม่รับอำนาจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ การที่ท่านนายกรัฐมนตรี และตัวท่านเองก็เป็นผู้ใหญ่ในพรรค และเป็นพรรคที่จัดตั้งรัฐบาล คำแถลงของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารจึงผูกพันสมาชิกพรรคทุกคน
 
3) ข้อกล่าวอ้างของท่านที่ว่า รัฐบาลไม่เคยมีแถลงการณ์ หรือมีการแสดงใดๆที่เป็นการไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น แต่ก็ไม่เคยมีคำแถลงจากปากของท่านนายกรัฐมนตรี ว่ายอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเช่นกัน ดังเมื่อนักข่าวถามท่านนายกฯถึงเรื่องนี้ ท่านตอบว่ากำลังให้กฤษฎีกาพิจารณาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งที่คำวินิจฉัยของศาลชัดเจนอยู่แล้ว หรือว่าท่านนายกฯเห็นว่าคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาเหนือกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และเมื่อไหร่จึงจะได้คำตอบจากกฤษฎีกาที่จะทำให้ท่านนายกฯมั่นใจว่าจะทำตาม หรือไม่ทำตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
 
แต่พฤติกรรมที่เป็นเครื่องแสดงว่าท่านนายกฯยังไม่ยอมรับอำนาจการวินิจฉัยของศาล ก็คือการไม่ขอพระราชทานคืนร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยที่มาของส.ว ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 
การที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยอ้างว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ในพระบรมวินิจฉัยแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่มีอำนาจวินิจฉัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นความเข้าใจผิด( หากไม่ใช่ความจงใจ) ที่ประชาชนไม่อาจให้อภัยได้ เพราะในความเป็นจริงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่สุด 
 
ในเมื่อคำกล่าวอ้างของท่านไม่สามารถหักล้างข้อกล่าวหาของประชาชนว่ารัฐบาลของท่านเป็นกบฎต่อรัฐธรรมนูญ ประชาชนจึงใช้อำนาจอธิปไตยทางตรงในการต่อต้านการกระทำอันเป็นกบฎของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า หลังจากที่ท่านแถลงการณ์ ประชาชนกลับจะรวมตัวกันต่อต้านท่านมากขึ้น ไม่ใช่เพราะถูกชักจูงโดยแกนนำหรือพรรคการเมืองใด แต่เป็นเพราะหมดความไว้วางใจรัฐบาลที่ขาดความสำนึกขั้นพื้นฐานที่ต้องเคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลสูงสุดดังเช่นวิญญูชนทั่วไปพึงกระทำ แม้แต่สื่อมวลชนยักษ์ใหญ่อย่างนสพ.ไทยรัฐ ที่คนทั่วไปเห็นว่าเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาล ก็ยังมีบทบรรณาธิการเมื่อวันที่30 พฤศจิกายน ชื่อ "ทรราชข้างมาก" เนื้อความตอนหนึ่งว่า
 
" ระบบพรรคการเมืองของไทยยังไม่เป็น ' พรรค' การเมืองที่แท้จริงเหมือนกับ นานาอารยประชาธิปไตย ไม่ใช่พรรคของมวลชน บางพรรคไม่ได้เป็นแม้แต่พรรคของสมาชิกหรือ ส.ส แต่เป็นพรรคของนายทุน ส.ส เป็นคล้ายกับพนักงานบริษัทต้องออกเสียงลงประชามติตามคำสั่งเจ้าของพรรค จึงไม่อาจตรวจสอบรัฐมนตรีที่เป็นระดับผู้ใหญ่ของพรรค "
 
ดังนั้นตราบใดที่รัฐบาล " ทักษิณคิด เพื่อไทยทำ" ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไม่เชื่อฟังศาลรัฐธรรมนูญ ตราบนั้นก็อย่าหวังเรียกร้องการเชื่อฟังจากประชาชน
 
รสนา โตสิตระกูล
สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพฯ
2 ธันวาคม 2556

LastUpdate 02/12/2556 13:24:31 โดย : Admin

06-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 6, 2020, 5:34 pm