ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรุงศรีรับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จประจำปี 2556


 

 

 

ธนาคารกรุงศรี โดย นายฟิลิป แทน (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฯเป็นตัวแทนรับ “รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จประจำปี 2556” (SET Award of Honor for 2013)     ซึ่งเป็นผลจากการที่ธนาคารได้รับ “รางวัลบรรษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม” (Top Corporate Governance Report Awards) ติดต่อกัน 3 ปี ระหว่างปี 2554-2556 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีความ      โดดเด่นด้านรายงานการ
ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมี นายจรัมพร โชติกเสถียร (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมแสดงความยินดี        


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 ธ.ค. 2556 เวลา : 17:12:44

29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 1:04 am