ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ประชาชน 58.8% ไม่เห็นด้วยเปิดคาสิโนถูกกฎหมาย ชี้มอมเมาประชาชน


จากการที่กลุ่มสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่เรียกตัวเองว่า สปช.รักชาติ ได้แถลงแนวคิด เปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรองรับการเปิดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน  ซึ่งนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ มีความคิดเห็นต่อแนวคิดนี้ว่า “ต้องถามความเห็นประชาชน”

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “นายกฯ ถาม ประชาชนตอบ ว่าด้วยเรื่อง เปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมาย” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,093 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ  58.5   ไม่เห็นด้วยกับแนวคิด เปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมาย ในประเทศไทย โดยให้เหตุผลว่า ไม่อยากให้มีบ่อนในประเทศ ไม่ชอบการพนัน การพนันเป็นสิ่งไม่ดี ผิดศีล (ร้อยละ 19.5) รองลงมาเห็นว่าเป็นการมอมเมาให้ประชาชนติดการพนันมากขึ้น (ร้อยละ 13.5) และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเข้าถึงแหล่งพนันง่ายขึ้น และนำไปสู่จำนวนคนเล่นพนันเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 11.1)

ขณะที่ร้อยละ 35.1 เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย โดยให้เหตุผลว่า คนไทยจะได้ไม่ต้องไปเล่นที่ต่างประเทศ เงินจะได้ไม่ไหลออกไปต่างประเทศ (ร้อยละ 14.8) จะได้ไม่ต้องลักลอบเล่นการพนันอย่างผิดกฎหมาย (ร้อยละ 8.2) และจะได้นำภาษีจากการเปิดบ่อนมาพัฒนาประเทศ     (ร้อยละ 5.9)    

ที่เหลือร้อยละ 6.4 ยังไม่แน่ใจว่าควรเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยหรือไม่ 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 มิ.ย. 2558 เวลา : 11:36:13

30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 11:05 pm