ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
31ก.ค.วันงดดื่มสุราแห่งชาติ - สธ.ชวนร่วมลงนามปฏิญาณงดดื่ม


นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558 ว่า พัฒนาเยาวชนและทรัพยากรมนุษย์ ต้องหยุดเป็นทาสสุรา เร่งทุกฝ่ายปกป้องเยาวชนจากสุรา  กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราตลอดช่วงเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม  ถึงวันที่ 27 ตุลาคม  ได้ที่รพ.สต.วัด โรงเรียน  ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน สถานบริการสาธารณสุขสังกัด กทม. หรือลงชื่อออนไลน์ที่ www.thaiantialcohol.com  จะรวบรวมจำนวนชื่อทูลเกล้าถวายสำนักงานราชเลขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังวันออกพรรษา และจะมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่หยุดดื่มได้ครบพรรษาติดต่อกัน 5 ปี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ (31 กรกฎาคม 2558) เป็นวันเข้าพรรษา  คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ  เพื่อเชิญชวนประชาชนงดดื่มสุรา ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  ในปีนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติปีนี้ว่า “พัฒนาเยาวชนและทรัพยากรมนุษย์ ต้องหยุดเป็นทาสสุรา” เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักและร่วมมือกันปกป้องอนาคตของชาติ  ไม่ให้ถูกมอมเมาด้วยสิ่งเสพติด โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสิ่งเสพติดหาซื้อง่าย  นอกจากจะทำลายสุขภาพคนดื่ม ยังก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวและสังคม รวมทั้งอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ทั้งนี้ ในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราตลอดช่วงเข้าพรรษา  ทำความดีถวายในหลวง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม  ถึงวันที่ 27 ตุลาคม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  โดยลงนามได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.สต.   วัด  โรงเรียน  โรงงาน  ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มหาวิทยาลัยของรัฐ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง สถานบริการสาธารณสุขสังกัด กทม.หรือลงชื่อออนไลน์ที่  www.thaiantialcohol.com  และจะรวบรวมจำนวนชื่อทูลเกล้าถวายสำนักงานราชเลขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว หลังวันออกพรรษา รวมทั้งจะมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่หยุดดื่มได้ครบพรรษาติดต่อกัน 5 ปี  เพื่อเป็นแบบอย่างสังคมและเป็นขวัญกำลังใจ

ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2557 พบว่าเยาวชนไทยอายุ 19-24 ปี ที่มีประมาณ 6 ล้านคน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 25 หรือทุก 1 ใน 4 คน  ชายดื่มมากกว่าหญิง 4 เท่า ดื่มมากสุดคือเบียร์ รองลงมาคือสุราสี และสุรากลั่นชุมชน ในกลุ่มผู้ดื่มสุรา พบว่าร้อยละ 54 เป็นผู้ดื่มหนักจนเมาเป็นประจำเกือบทุกวัน ส่วนใหญ่ดื่มที่บ้าน หอพัก และร้านค้ารอบสถานศึกษา รายงานภาวะสังคมไทยของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในภาพรวมปี 2557 พบว่าประชาชนมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 41.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 2.1 ที่มีจำนวน 40.55 ล้านบาท

ด้าน นายแพทย์โสภณ  เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า   ผลสำรวจของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ ปี 2557   พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 90 เห็นด้วยกับการรณรงค์ให้งดดื่มสุราในเทศกาลเข้าพรรษา มีผู้ดื่มสุราที่งดดื่มครบ 3 เดือนร้อยละ 39 สูงกว่าปี 2556 ที่มีร้อยละ 31 อีกร้อยละ 17 ดื่มไม่แตกต่างจากช่วงก่อนเข้าพรรษา   เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มที่ดื่มไม่บ่อย ส่วนใหญ่งดดื่มได้ครบ 3 เดือน สาเหตุที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างงดดื่มสุราได้ตลอดเทศกาล ร้อยละ 20 ระบุว่ามาจากการรณรงค์  กลุ่มที่ไม่สามารถงดได้ครบ 3 เดือนระบุสาเหตุว่าไปงานเลี้ยง ขัดคำชวนของเพื่อนไม่ได้  ผลที่ได้จากการงดดื่มสุรา ส่วนใหญ่ตอบว่า สุขภาพร่างกายดีขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่าย  หากงดดื่มตลอดเข้าพรรษา จะประหยัดเงินได้คนละ 4,200 บาท


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 31 ก.ค. 2558 เวลา : 12:48:48

01-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 1, 2020, 7:09 am