ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์จัดมหกรรมลดค่าครองชีพฯช่วยลดค่าใช้จ่ายเกือบ 9 ลบ.


 


นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการจัดงาน “มหกรรมลดค่าครองชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ณ สนามศุภชลาศัย เมื่อวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาว่า กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายเพื่อช่วยเหลือลดค่าครองชีพเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ และกระตุ้นการจับจ่ายของภาคประชาชนทำให้มีเม็ดเงินเข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยทั้ง 3 วันมียอดจำหน่ายกว่า 20 ล้านบาทและสามารถลดค่าครองชีพให้ผู้บริโภคได้เกือบ 9 ล้านบาท
 

ผลตอบรับจากการจัดงานเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคที่มาจับจ่ายใช้สอยมาก โดยจากการสอบถามประชาชนได้แนะนำให้กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแบบนี้ในเขตเมืองให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพสูงขยายระยะเวลาจำหน่ายให้มากกว่า 3 วัน เพื่อจะได้ซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ทั่วถึง โดยเฉพาะการจัดสินค้าโปรโมชั่น
ขอให้เพิ่มปริมาณมากขึ้น เช่น ไข่ไก่ น้ำตาลทราย เพื่อให้ทุกคนที่เข้าร่วมงานได้ซื้อสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดอย่างเพียงพอ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้โดยตรง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์รับที่จะนำข้อเสนอแนะเพื่อจัดงานครั้งต่อไปให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อไป โดยไม่ทำให้กลไกตลาดบิดเบือน

นางอภิรดี กล่าวว่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ชะลอตัวทั่วโลก จนกระทบถึงประเทศไทยโดยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ประกอบกับภัยแล้งด้วย ทำให้ประชาชนมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น โดยผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพประจำวันก่อน เช่น ข้าวสาร/ไข่ไก่/น้ำมันพืช/น้ำตาลทราย/เนื้อสุกร /อาหารเครื่องดื่ม  ส่วนสินค้าอื่นๆ ที่มีความสำคัญเป็นลำดับรองยอดจำหน่ายลดลง เช่น เสื้อผ้า/เฟอร์นิเจอร์/ แต่อย่างไรก็ตามการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้านอกจากช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพแล้ว ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าจากผลิตผลสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป เช่น Farm Outlet/ OTOP วิสาหกิจชุมชน ตลาดต้องชม แต่จากการที่ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำสินค้ามาจำหน่ายในงาน จะพบว่ารูปแบบภาชนะบรรจุ/กล่อง/แพ็คเกจส่วนใหญ่ไม่จูงใจผู้บริโภคเท่าที่ควร

การได้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าฯ ทำให้เกษตรกรได้รับประสบการณ์ตรงในการนำไปพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่อไป ในขณะที่ผู้ประกอบการที่เข้ามาดูสินค้าก็จะมีข้อมูลในการเปรียบเทียบรูปแบบแพ็คเกจ คุณภาพมาตรฐานสินค้า ราคา และความต้องการของผู้บริโภค เพื่อประกอบธุรกิจในโอกาสต่อไป

การจัดงาน “มหกรรมลดค่าครองชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”ที่สนามศุภชลาศัย ครั้งนี้ เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ มีทั้งหมดจำนวน 358 คูหาแบ่งออกเป็น การจำหน่ายสินค้า จำนวน 330 คูหา สินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร
จากผู้ผลิตและฟาร์มโดยตรง สินค้า OTOP อาหารสำเร็จรูปในราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปร้อยละ 20 - 40 โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ (1) สินค้าจำเป็นในครัวเรือน เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำตาลทราย เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ เป็นต้น (2) สินค้าจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น นม น้ำผลไม้พร้อมดื่ม อาหารกระป๋อง ซอสปรุงรส ผงซักฟอง สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ (3) สินค้าเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ฯลฯ (4) สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางพารา ฯลฯ (5) สินค้าจากตลาดต้องชม และสินค้าจาก Farm Outlet ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรชุมชน เช่น อาหาร ผัก ผลไม้ เครื่องจักรสาน ฯลฯ (6) สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอื่นๆ เช่น อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีบู๊ธจำหน่าย Package ท่องเที่ยวในประเทศ จำนวน 28 คูหา เพื่อเป็นการสนับสนุนให้
คนไทยเที่ยวไทยภายใต้ชื่อ “เที่ยวเมืองไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน”

สำหรับการจัดงาน “มหกรรมลดค่าครองชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 8-10 มีนาคม 2559  ณ  บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวน  กองทัพอากาศ  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 มี.ค. 2559 เวลา : 18:42:16

02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 12:46 pm