ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.มีมติต่ออายุ"วรวิทย์ จำปีรัตน์"นั่งประธานบอร์ดก.ล.ต.เป็นวาระที่ 2


 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นวาระที่สอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

 

 


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 มี.ค. 2559 เวลา : 16:15:25

29-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 29, 2020, 1:03 pm