ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ไทย-จอร์แดน ถกแผนพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกัน


 


รมว.เกษตรฯ ไทย-จอร์แดน ถกแผนผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างสองประเทศ หวังเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกัน โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มฮาลาลจากไทยไปยังกลุ่มตะวันออกกลาง 
 
 
 

พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายอาร์เหม็ด มัฟเล่ อาเคฟ อัล ซูบี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจอร์แดน ณ กระทรวงคมนาคม กรุงอัมมาน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ว่า ที่ผ่านมาไทยและจอร์แดนเห็นพ้องร่วมกันในการทำ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการในเรื่องนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ ในการหารือครั้งนี้จึงขอเสนอให้หน่วยงานรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายเร่งรัดการดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกันในทุกๆ มิติ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนวิชาการด้านการเกษตรระหว่างกันให้มากขึ้น เพิ่มเติมจากความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีฝนหลวงที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้ว 

สำหรับสิ่งที่ฝ่ายไทยขอให้กระทรวงเกษตรฯ จอร์แดนให้การสนับสนุน คือ ในเรื่องการอำนวยความสะดวกการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย ที่ได้เน้นย้ำว่าประเทศไทยมีนโยบายในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย จนปัจจุบันสินค้าเกษตรและอาหารของไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์ประมง ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พืชผักผลไม้เมืองร้อน ฯลฯ ตลอดจนประเทศไทยยังมีจุดแข็งในด้านการรับรองมาตรฐานฮาลาล มีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานฮาลาลหน่วยงานเดียวของไทย  ขณะเดียวกัน ประเทศไทยมีสถานประกอบการเชือดสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกต่างประเทศทั้งหมด 28 แห่ง และผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาลทั้งหมด รวมทั้งอยากขอการสนับสนุนให้จอร์แดนเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าของไทยไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปด้วย 
               
 “ปัจจุบันมูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับจอร์แดนยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่การค้าสองฝ่ายมีแนวโน้มขยายตัวขึ้น ในปี 2558 มีมูลค่าการค้ารวม 9,700.90  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.18 จากปี 2557 ซึ่งในปี 2558 ไทยส่งออก 7,336.40 ล้านบาท ไทยนำเข้า 18.6 ล้านบาท ไทยได้ดุลการค้า 7,336.4 ล้านบาท  โดยสินค้าส่งออกของไทยไปจอร์แดนส่วนใหญ่ยังอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม ขณะที่ไทยนำเข้าปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสินแร่จากจอร์แดน นักธุรกิจไทยหลายรายให้ความสนใจจอร์แดนในฐานะเป็นประตูสู่อิรักและซีเรีย สำหรับสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปของไทยที่มีศักยภาพในจอร์แดน ได้แก่ ปลาชนิดต่างๆ โดยเฉพาะปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน บรรจุกระป๋องและ/หรือแช่แข็ง รวมทั้งน้ำผลไม้กระป๋อง เป็นต้น” พลเอก ฉัตรชัย กล่าว 
 

LastUpdate 23/03/2559 18:22:01 โดย : Admin

26-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2020, 8:00 am