ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กสทช. เร่งเครื่องเปลี่ยนผ่านดิจิตอลทีวีติดตั้งโครงข่ายแล้ว85.9%


 

ประธาน กสท. ยืนยันสำนักงาน กสทช. เร่งเครื่องเปลี่ยนผ่านดิจิตอลทีวี ย้ำโครงการต่าง ๆ เป็นไปตามแผน ติดตั้งโครงข่ายทั่วประเทศแล้ว 85.9% ส่งสัญญาณบวกสัดส่วนผู้ชมดิจิตอลทีวีเดือน มี.ค. 59 ขยับเพิ่มขึ้น
 

พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ดิจิตอลทีวี) ในขณะนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุน เตรียมความพร้อม และจัดการกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล (กตป.) ได้มีการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2559 ในกรณีเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กสทช. ในประเด็นปัญหาต่างๆ นั้น อาจเกิดจากการได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง


 
 
 
ประธาน กสท. กล่าวว่า มีการติดตั้งสถานีโครงข่ายสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีคิดเป็น 85.9% ของทั้งประเทศ ซึ่งเป็นไปตามแผนการขยายโครงข่ายและพื้นที่ครอบคลุมตามที่มีการกำหนดไว้ แต่การรับสัญญาณในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับระยะห่างจากสถานีส่งสัญญาณ และสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้น


ทั้งนี้ในเดือน มี.ค. 2559 สัดส่วนผู้ชมช่องรายการเดิมและช่องรายการใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 58.7% ต่อ 41.3% ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี สะท้อนว่าผู้ชมหันมารับชมดิจิตอลทีวีมากขึ้นและเชื่อว่าหลังจากนี้ จำนวนผู้ชมดิจิตอลทีวีจะต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ให้บริการดิจิตอลทีวีหันมาให้ความสำคัญเนื้อหาของรายการ ซึ่งมีความหลากหลาย และมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ชม


อย่างไรก็ดี สำนักงาน กสทช. ได้ทำระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอล (DTV Service Area) รองรับการใช้งานของประชาชนหากเกิดปัญหาต่างๆ ส่วนในด้านแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกนั้น ก็ได้มีการกำหนดระยะเวลาที่จะสิ้นสุดการส่งสัญญาณระบบแอนะล็อกของช่อง 5 ช่อง 9 ช่อง 11 และ ThaiPBS เรียบร้อยแล้ว โดยจะทยอยยุติการส่งสัญญาณฯ ของทั้ง 4 รายภายในเดือน ก.ค. 2561

ในส่วนของการแจกคูปองดิจิตอลทีวีนั้น ข้อมูลจากการแจกคูปองล็อตล่าสุดที่หมดอายุในวันที่ 31 ม.ค. 2559 พบว่า มีประชาชนได้นำคูปองไปแลกคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 64% ของคูปองที่แจกไปทั้งหมด และขณะนี้ สำนักงาน กสทช. กำลังเร่งแจกคูปองเพิ่ม ตามที่ คสช. ได้อนุมัติตามมติ คตร. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2559 โดยเห็นชอบในหลักการให้สำนักงาน กสทช. แจกคูปองเพิ่มเติม

ที่ผ่านมานั้น สำนักงาน กสทช. ยังได้ทำการประชาสัมพันธ์ในเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลทีวีอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเคลื่อนที่ต่างๆ รวมถึงผ่าน sms โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีอย่างเต็มที่ ส่งผลให้มีผู้รับชมดิจิตอลทีวีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
 
นอกเหนือจากนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สำนักงาน กสทช. ยังสร้างหลักประกันให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการรับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปได้อย่างทั่วถึง จึงได้มีการออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ซึ่งมีสาระสำคัญหลักคือ ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายสำหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกต้องเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล) ทั้งประเภทบริการสาธารณะและประเภทกิจการทางธุรกิจ ในลำดับบริการที่ 1-36 ตามลำดับหมายเลขช่องเท่านั้น 


ประธาน กสท. กล่าวว่า ในส่วนของวิทยุดิจิตอล (Digital radio) นั้น ได้มีการเริ่มดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2559 กสท. ได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ปรับปรุงเนื้อหาร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง และคาดว่าจะเริ่มทดลองระบบรับส่งภายในปี 2561 
ในช่วงที่ผ่านมานั้น สำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาและบรรเทาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางด้านกิจการกระจายเสียง เช่น  

ในส่วนของเรื่องการพิจารณาความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงนั้น สำนักงาน กสทช. กำลังเร่งพิจารณากำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นของหน่วยงานต่างๆ 

ส่วนของเรื่องการขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงนั้น ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 2559 พบว่า มีจำนวนสถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงแล้วทั้งหมด 5,727 สถานี 

ส่วนของกรณีที่เกิดคลื่นวิทยุชุมชนรบกวนคลื่นวิทยุการบินนั้นพบว่า มีสถิติการรบกวนคลื่นความถี่ตามการแจ้งของนักบิน (เดือน ม.ค. 2559) จำนวน 150 ครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ลดน้อยลงอย่างมากจาก 3,311 ครั้งในปี 2556 โดยคิดเป็นการแจ้งการรบกวนที่ลดลงมากถึง 95% ทั้งนี้ แนวโน้มที่ลดลงดังกล่าวเป็นผลจากการออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556 

ในส่วนของการให้บริการแก่ผู้มาขอรับใบอนุญาตที่ผ่านมานั้น สำนักงาน กสทช. ใช้เวลาในการดำเนินการซึ่งเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น โดยในปัจจุบันผู้ใช้บริการสามารถรับบริการได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช. (อาคารเอ็กซิม แบงค์ ชั้น 21) และ 2) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน อีกทั้งกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มช่องทางการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการต่อไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 มี.ค. 2559 เวลา : 11:30:55

01-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 1, 2020, 6:46 pm