ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กปภ.ย้ำดูแล234สาขาผลิตและจ่ายน้ำให้ปชช.จนพ้นแล้ง


 


การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดำเนินมาตรการสู้ภัยแล้งผ่านศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ กปภ. เพื่อควบคุมดูแล กปภ.ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศให้สามารถผลิตและจ่ายน้ำประปาแก่ประชาชนจนพ้นสถานการณ์แล้งนี้ไปได้ พร้อมออกแคมเปญ 2 โครงการกระตุ้นจิตสำนึกประหยัดน้ำ คาดจะส่งผลการลดใช้น้ำเป็นรูปธรรม
 
 
 

 นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ภัยแล้งนี้ที่รุนแรงในรอบ 50ปี ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริการน้ำประปาของ กปภ.หลายสาขา ขณะนี้มี กปภ.สาขาที่จ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา 3 สาขา คือ กปภ.สาขาปักธงชัย จ.นครราชสีมา กปภ.สาขาหนองเรือ จ.ขอนแก่น และ กปภ.สาขาท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ตลอดจน กปภ.สาขาที่ลดอัตราการจ่ายน้ำ 17 สาขา และ กปภ.สาขาที่น้ำเค็มรุกล้ำแหล่งน้ำดิบ 5 สาขา

 อย่างไรก็ตาม กปภ.ในฐานะหน่วยงานให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนใน 74จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2559โดยใช้งบประมาณระยะเร่งด่วนและระยะสั้นรวม 2,096ล้านบาท งบประมาณระยะยาวรวม 4,550ล้านบาท เพื่อเจาะบ่อบาดาล วางท่อน้ำดิบ ก่อสร้างระบบผลิตและวางท่อ ก่อสร้างระบบผลิต ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดสระเก็บน้ำ และการจัดหาแหล่งน้ำสำรอง สำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชน ได้จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเพิ่ม 10คัน และจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขภัยแล้งของ กปภ. ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน 

นอกจากนี้ กปภ.ได้จัดโครงการรณรงค์ปลุกความตระหนักและจิตสำนึกการประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในหมู่ประชาชน       2 โครงการ คือ (1) โครงการเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ซึ่งเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัด อำเภอ และ อบต. ให้เข้าร่วมโครงการเป็นภาคีเครือข่ายประหยัดน้ำ ตลอดจน กปภ.สาขาต่างๆ ในพื้นที่ของจังหวัดเดียวกันร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประหยัดน้ำตามถนนสายหลักของจังหวัด (2) โครงการประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำ ส่งเสริมการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดตามนโยบายรัฐบาลสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัยที่สามารถลดปริมาณการใช้น้ำประปาเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559 เปรียบเทียบลดลงจากเดือนก่อนหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และต้องไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร โดย กปภ.จะมอบรางวัลเป็นส่วนลดค่าน้ำประปา มูลค่าไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน

         
นายชุมพล  กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้ง 2 โครงการดังกล่าวมีความมุ่งหมายที่จะส่งผลให้มีการลดใช้น้ำเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กปภ.ขอความร่วมมือประหยัดน้ำให้ประชาชนใช้น้ำประปาอย่างประหยัด รวมทั้งตรวจสอบระบบท่อประปาภายในบ้านมิให้มีการรั่วไหลด้วย ทั้งนี้ หากประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาด หรือพบเห็นท่อประปาแตกรั่ว กรุณาแจ้งที่ กปภ.สาขาที่ใช้บริการ หรือ PWA Call Center โทร. 1662

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 มี.ค. 2559 เวลา : 12:37:17

29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 9:36 pm