ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ไทย-มัลดีฟส์ ตั้งเป้าการค้า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2561


 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจมัลดีฟส์ (H.E. Mr. Mohamed Saeed) เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการและหารือประเด็นการค้าต่างๆ เพื่อผลักดันและขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 200 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2561

 
 
 
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยและมัลดีฟส์มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมาโดยตลอดกว่า 36 ปี มัลดีฟส์เป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพในหลายด้าน เหมาะที่ไทยจะเข้าไปขยายการค้าและการลงทุนในสาขาต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป การก่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ทรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และพลังงานจากขยะ เป็นต้น
 
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายความร่วมมือด้านประมง และอุตสาหกรรมแปรรูปด้านการประมงระหว่างกัน เนื่องจากมัลดีฟส์เป็นแหล่งนำเข้าปลาทูน่าที่สำคัญของไทย รวมถึงด้านการท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นจุดแข็ง นอกจากนี้ จากมัลดีฟส์เป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะ มีทัศนียภาพสวยงาม ดังนั้น การท่องเที่ยวจึงเป็นอุตสาหกรรมหลักของมัลดีฟส์ ทำให้ในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยวในมัลดีฟส์ประมาณ 1.2 ล้านคน และไทยยังได้ขอให้มัลดีฟส์สนับสนุนการนำเข้าสินค้าจากไทยอีกด้วย

 

ทั้งนี้ มัลดีฟส์ได้เสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-มัลดีฟส์ ครั้งที่ 2 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจมัลดีฟส์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยเป็นประธานร่วม ซึ่งไทยได้เสนอให้จัดการประชุมดังกล่าวระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 เพื่อขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ตลอดจนเป็นการแสวงหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับมัลดีฟส์ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการค้า ตามที่ทั้งสองฝ่ายกำหนดให้มีการเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 200 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2561

 

มัลดีฟส์ เป็นคู่ค้าอันดับที่ 96 ของไทยในโลก และเป็นคู่ค้าอันดับ 5 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ รองจากอินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ และศรีลังกา ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2554-2558) การค้ารวมมีมูลค่าเฉลี่ย 123.53 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 2558 การค้ารวมมีมูลค่า 122.54 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.03 ของการค้าทั้งหมดของไทย โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 40.64 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปมัลดีฟส์ ได้แก่ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เครื่องจักรกล และส่วนประกอบ ผักสดแช่เย็น/แช่แข็ง/แห้ง ผลไม้สด/แช่เย็น/แช่แข็ง/แห้ง ปูนซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์เซรามิค เหล็กและเหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

 

สินค้านำเข้าที่สำคัญของไทยจากมัลดีฟส์ ได้แก่ สัตว์น้ำสด/แช่เย็น/แช่แข็ง/แปรรูป และกึ่งแปรรูป เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องบิน เครื่องร่อนและอุปกรณ์การบิน ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ สิ่งพิมพ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธุ์ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค เป็นต้น

 

บันทึกโดย : วันที่ : 24 มี.ค. 2559 เวลา : 21:32:27

29-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 29, 2020, 8:20 pm