ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เปิดวอร์รูมหมอกควันทุกจังหวัด-ส่งหน้ากากอนามัย 3.5 แสนชิ้นให้จ.ถูกกระทบ


 


กระทรวงสาธารณสุข ให้ทุกจังหวัดเปิดวอร์รูมหมอกควันเพื่อติดตามและร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ  พร้อมจัดส่งหน้ากากอนามัย  350,000 ชิ้น ให้ 10 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ สำรองไว้ที่ส่วนกลางอีก 630,000 ชิ้น พร้อมกำชับสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์พร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง แนะ 4 กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุ  เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์ ขอให้หลีกเลี่ยงออกนอกบ้าน งดกิจกรรมกลางแจ้ง
 
 
 
 

 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับรายงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันว่ามี 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง พะเยา น่าน ตาก เชียงใหม่ และแพร่ มีค่าเฉลี่ยหมอกควันเกินมาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ กรณีหมอกควัน เพื่อติดตามและร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบหมอกควัน 


รวมทั้งกำชับให้ความรู้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ที่น่าเป็นห่วงคือ 4 กลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบง่ายกว่าคนทั่วไป คือผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด โรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์  ขอให้หลีกเลี่ยงออกนอกบ้าน งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง

 
 
 
 
 
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้สำรองหน้ากากอนามัยไว้ ทั้งหมด 980,000 ชิ้น และในวันนี้ได้จัดส่งหน้ากากอนามัยให้ 8 จังหวัดภาคเหนือ จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี รวม 350,000 ชิ้น สำรองไว้ที่ส่วนกลางอีก 630,000 ชิ้น พร้อมให้สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เตรียมยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ภาพรวมผลกระทบด้านสุขภาพยังไม่พบประชาชนมีอาการรุนแรง พบป่วยใน 4 กลุ่มโรค คือตาอักเสบ ผิวหนังอักเสบ โรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด เข้ารับรักษา ให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและให้คำแนะนำประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุข และสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ท้องถิ่น

สำหรับการป้องกันผลกระทบสุขภาพจากหมอกควัน  ขอให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1.ปิดประตูหน้าต่างบ้านให้มิดชิด เพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัสหมอกควัน  2.ควรทำความสะอาดบ้านสม่ำเสมอเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง     3.สวมหน้ากากอนามัยหรือใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ปิดปากและจมูกและเปลี่ยนทุกวัน  4.งดการทำกิจกรรมกลางแจ้งชั่วคราว เช่น ออกกำลังกาย เดินเล่น หรือทำงานหนัก หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ แน่นหน้าอก หายใจไม่อิ่ม แสบตา ระคายคอ กรณีของหญิงตั้งครรภ์หากลูกในครรภ์ไม่ดิ้นหรือดิ้นน้อยลง ให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือโทรแจ้งที่หมายเลย 1669   ตลอด 24 ชั่วโมง
 

 


LastUpdate 25/03/2559 11:03:00 โดย : Admin

26-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2020, 9:14 am