ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ปภ.ประสานตั้งด่านชุมชน - จัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำช่วงสงกรานต์


 


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและวางมาตรการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2559 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร"
 
 
 
 
 
 
เน้นให้ชุมชนร่วมลดอุบัติเหตุตั้งด่านชุมชน "1 ชุมชน 1 หมู่บ้าน 1 ด่านตรวจ" พร้อมจัดทำประชาคมกำหนดกติกาในการป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ ควบคู่กับการจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำให้มีความปลอดภัย รวมถึงรณรงค์การเล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีไทย เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร
          
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2559 ว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและวางมาตรการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2559 ตามข้อห่วงใยของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มุ่งขับเคลื่อนการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยดำเนินการภายใต้แนวคิด "สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร" ซึ่งการดำเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ชุมชมร่วมลดอุบัติเหตุ ภายใต้กลไก "ประชารัฐ" โดยจัดตั้งด่านชุมชน "1 ชุมชน 1 หมู่บ้าน 1 ด่านตรวจ" 

พร้อมจัดทำประชาคมกำหนดกติกาในการป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยเฉพาะขับรถเร็ว เมาแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ ควบคู่กับการประสานให้จังหวัดจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ให้มีความปลอดภัยปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เน้นกวดขันการเข้าถึง การดื่ม การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กเยาวชน สถานที่ และช่วงเวลาที่ห้ามจำหน่าย รวมถึงรณรงค์การเล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีไทย


 พร้อมขอความร่วมมือประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นน้ำ โดยเล่นน้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า บนพื้นฐานของความพอเพียง เพื่อลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำ ใช้การปะพรมน้ำตามมือและไหล่ หรือการรดน้ำดำหัว เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ทั้งนี้ เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และให้เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2559 เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 มี.ค. 2559 เวลา : 12:31:46

26-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2020, 7:44 am